Polacy przeznaczą w tym roku na zabawę sylwestrową średnio 186 zł. To o 26 zł mniej niż przed rokiem i ponad 120 zł mniej niż pandemią - wynika z badania zrealizowanego przez Quality Watch na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

Z badania wynika, że Polacy w tym roku śmielej podchodzą do pożegnania starego i powitania nowego roku. O ile w 2020 r. 7 na 10 ankietowanych mówiło, że spędzi sylwestra wyłącznie w gronie domowników, tym razem deklaruje to 6 na 10. Ponad jedna trzecia badanych (35 proc.) chce spędzić ten czas w mniejszym lub większym towarzystwie.

66 proc. badanych w wieku od 18 do 24 lat zamierza bawić się w sylwestrową noc w gronie szerszym niż tylko domownicy. W gronie 25-34 latków taki plan ma niemal połowa respondentów.

Mimo że widać pewne rozluźnienie w stosunku do zeszłego roku, to nie jest to jednak powrót do sytuacji sprzed pandemii, gdy z okazji sylwestra na domówkach, pod chmurką czy na wyjazdach bawiła się większość rodaków - zauważa ekspertka Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor Halina Kochalska.

Sylwester na domówce czy w plenerze?

Najwięcej uczestników badania spędzi sylwestrową noc na domówkach. Udział w nich lub organizację takich imprez zapowiedziało 28 proc. ankietowanych. 16 proc. domówek będzie mieć kameralny charakter - spotka się na nich do 5 osób. Więcej gości zostanie zaproszonych na 11 proc. tego typu spotkań.

Na sylwestrową zabawę w lokalach wybiera się 2 proc. badanych - przed pandemią był to scenariusz na ostatnią noc roku prawie co dziesiątej osoby. Mniej osób niż zwykle rozważa też świętowanie pod gołym niebem (2 proc.).

Sylwestrowe zakupy Polaków

Zdecydowana większość respondentów zrobi zakupy z myślą o sylwestrowej nocy. Wydatków związanych z ostatnim dniem w roku nie planuje ponosić 17 ankietowanych, 40 proc. Polaków przeznaczy na ten cel do 100 zł, 21 proc. od 101 do 200 zł, a między 201 a 300 zł wyda co dziesiąty.

Średnio Polacy planują wydatki w wysokości 186 zł, czyli o 26 zł niższe niż przed rokiem i o 121 zł niższe niż w 2019 r. Sylwestrowe zakupy za ponad 300 zł, stanowiące normę przed pandemią, przewiduje tylko 12 proc. ankietowanych.

Badanie zrealizowała firma Quality Watch metodą CAWI na reprezentatywnej próbie 1033 Polaków w wieku powyżej 18 lat w okresie 11-13 grudnia 2021 r.