Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wyjaśnia okoliczności, w których mogło dojść do nieuprawnionego pozyskania danych logowania do serwisów GPW: internetowej gry i symulatora giełdowego - poinformował rzecznik ABW Maciej Karczyński. Według GPW bezpieczeństwo transakcji jest niezagrożone.

Giełda Papierów Wartościowych wieczorem podała, że "z przyczyn od niej niezależnych mogło dojść do pozyskania przez podmioty nieuprawnione archiwalnych danych używanych do logowania do Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej i symulatora giełdowego GPW Trader".

W komunikacie podkreślono, że "zaistniała sytuacja pozostaje bez wpływu na prawidłowe funkcjonowanie i bezpieczeństwo systemu transakcyjnego Giełdy".

GPW poinformowała o sytuacji odpowiednie służby, w tym Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Rzecznik ABW Maciej Karczyński powiedział, że "natychmiast po zawiadomieniu ABW podjęła współpracę z giełdą". Wyjaśniamy w tej chwili wszystkie okoliczności tego incydentu. Z uwagi na prowadzone postępowanie nie ujawniamy szczegółów - podkreślił.

(j.)