Naukowcy odkryli dlaczego gronkowiec złocisty - powszechnie występująca, groźna bakteria, która może wywoływać nawet śmiertelne zakażenia - tak łatwo uodparnia się na antybiotyki. Przy coraz powszechniejszym stosowaniu antybiotyków, problem tworzenia się odpornych na nie szczepów jest jednym z poważniejszych wyzwań współczesnej medycyny.

Jak się ocenia, około jednej trzeciej ludności świata jest nosicielami gronkowca złocistego, który może się bardzo łatwo przenosić. Po kilkudziesięciu latach skutecznego zwalczania go przy pomocy antybiotyków, na początku lat 80. zaczęły się pojawiać jego odporne odmiany. Naukowcy wkrótce zrozumieli, że dla walki z nimi nie wystarczy już tylko tworzenie silniejszych antybiotyków, a konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań nad gronkowcem. Utrata kontroli nad tą groźną bakterią mogłaby stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego. Posłuchajcie też relacji korespondenta RMF w Waszyngtonie, Grzegorza Jasińskiego.

5:40