Europejska Konfederacja Związków Zawodowych apeluje o przeprowadzenie 29 lutego, w przeddzień szczytu unijnego "dnia akcji europejskiej". Na szczycie ma zostać podpisany pakt fiskalny, który ma wzmocnić finanse publiczne m.in. 17 państw strefy euro.

Unijni przywódcy planują spotkanie 1 i 2 marca. Tekst dokumentu mają uzgodnić w przyszłym tygodniu.

"Wyłącznym celem paktu jest maksymalne zredukowanie deficytu publicznego, co będzie miało konsekwencje społeczne. Nie można nadal narzucać środków, które nie działają, które jeszcze bardziej pogrążają kraje w kryzysie i jeszcze bardziej zubożają ludzi" - napisali związkowcy w komunikacie. "Wyborem w tej sytuacji powinna być polityka stymulowania gospodarki poprzez inwestycje".

"Nowy pakt podważy poparcie ludności dla europejskiej integracji i będzie dławić wzrost gospodarczy i zwiększać bezrobocie" - napisano w deklaracji przyjętej przez szefostwo europejskiej konfederacji związkowej. Organizacja reprezentuje 60 mln związkowców z 36 krajów europejskich, w tym 27 unijnych.

Wybór formy działania - przeprowadzenie manifestacji bądź strajku 29 lutego - europejscy związkowcy pozostawili do decyzji krajowym organizacjom związkowym.