Każda polska rodzina otrzyma 800 plus w pełnym wymiarze, jeśli należy jej się to świadczenie - zapewnił premier Donald Tusk. Dodał, że jeżeli w tej sprawie doszło do urzędniczego nieporozumienia i kwota świadczenia została zmniejszona, rodzicom zostanie wypłacone wyrównanie. Zwiększnie świadczenia z 500 do 800 zł nie wymaga składania żadnego dodatkowego wniosku.

Szef rządu na konferencji prasowej odniósł się do doniesień medialnych na temat problemów niektórych rodziców, którzy otrzymali świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł, a nie 800 zł.

Tusk: Każda rodzina otrzyma 800 plus w pełnym wymiarze

Będę oczekiwał jeszcze bardziej szczegółowych informacji od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w związku z wypłatami 800 plus. W bardzo nielicznych przypadkach na szczęście, ale okazało się, że niektórzy rodzice otrzymali 500 zł, a nie 800 zł ze względu na jakieś formalne, urzędnicze przeszkody - powiedział premier.

Zapewnił, że wszyscy rodzice uprawnieni do świadczenia otrzymają wypłaty w podwyższonej od 1 stycznia kwocie. 

Chcę zapewnić jeszcze raz, bo jest to dla mnie kwestia absolutnie priorytetowa - każda bez wyjątku polska rodzina otrzyma 800 plus w pełnym wymiarze, jeśli oczywiście należy jej się to świadczenie - podkreślił Tusk.

Premier: Chcę uspokoić rodziców

Premier zaznaczył, że nawet jeśli w jednym przypadku osoba uprawniona nie otrzymała pełnej kwoty świadczenia, to otrzyma wyrównanie. 

Chcę uspokoić tych rodziców, którzy sygnalizowali swój niepokój, że wszyscy bez wyjątku w trybie bardzo pilnym otrzymają wyrównanie, jeśli doszło do jakiegoś urzędniczego nieporozumienia - dodał premier.

Zapowiedział, że zwróci się z prośbą do ZUS o precyzyjne wyjaśnienie tej sytuacji.

800 plus zamiast 500 plus

Rządowy program "Rodzina 500 plus" działa od 1 kwietnia 2016 r. W jego ramach rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługiwało świadczenie wychowawcze 500 zł na dziecko w wieku do ukończenia 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. 

Od 1 stycznia 2024 r. wysokość tego świadczenia wynosi 800 zł miesięcznie na dziecko.

Jak podkreślał ZUS, zwiększenie świadczenia z 500 do 800 zł nie wymaga składania żadnego dodatkowego wniosku.