Ponad 20 tys. zł brutto wraz z trzynastką może miesięcznie zarobić osoba powołana na stanowisko dyrektorskie w administracji publicznej – pisze „Dziennik Gazeta Prawna”. Dyrektorzy na wyższe pensje będą mogli liczyć dzięki wprowadzonemu przez nowelizację ustawy o służbie cywilnej specjalnemu składnikowi wynagrodzenia, jakim ma być dodatek funkcyjny. Jak wynika z rozporządzenia płacowego, które dziś ma zostać przyjęte w trybie obiegowym, jego maksymalna wysokość może wynieść prawie 4 tys. zł. Rząd szacuje, że sam dodatek może zwiększyć wydatki na płace o 90 mln zł rocznie.

Do tej pory średnie wynagrodzenie osób zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej wynosiło 13 tys. zł brutto – pisze „Dziennik Gazeta Prawna”. Dla urzędników mianowanych, którzy pozostaną na stanowiskach, podwyżka, jeśli w ogóle będzie, to nie tak znaczna. Lepsze warunki będą dotyczyć tylko nowych dyrektorów i ich zastępców, którzy będą powoływani na stanowiska przez szefów urzędów, a nie w drodze konkursu.

Obecnie średnie wynagrodzenie osób zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej wynosi 13 tys. zł – najniższe pensje zaczynają się od 4,1 tys. zł, a najwyższe sięgają nawet 15 tys. zł. Po wejściu w życie projektu rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej dyrektor będzie mógł zarabiać nawet 20 tys. zł. A to wszystko za sprawą dodatku funkcyjnego. Wprowadza go nowelizacja ustawy z 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 34), która weszła w życie 23 stycznia br.

Jak wynika z projektu aktu wykonawczego do nowelizacji ustawy, wysokość dodatku funkcyjnego będzie wynosiła miesięcznie od 0,47 (czyli 880 zł) do 2,05 kwoty bazowej (blisko 3,9 tys. zł) – tyle samo wynosi najniższy i najwyższy dodatek służby cywilnej dla urzędników mianowanych. Celem jego ustanowienia jest ściągnięcie do administracji ekspertów z rynku prywatnego, ale nie tylko.

Więcej w dzisiejszym wydaniu „Dziennika Gazety Prawnej”.

(mpw)