Brytyjskie ministerstwo finansów chce skorzystać z historycznie niskich stóp procentowych i rozważa wyemitowanie obligacji, których termin wykupu przypadałby za sto lat (tzw. super-long gilts) lub nigdy (tzw. perpetual).

Resort finansów nie wyklucza też wypuszczenia obligacji wieczystych, których teoretycznie rząd nigdy nie wykupiłby, ale płaciłby odsetki. "Takie posunięcie oznaczałoby, że dzieci, które jeszcze się nie urodziły, przez całe swoje życie płaciłyby odsetki od długów, które narosły w okresie kryzysu finansowego z lat 2008-09" - donosi Press Association.

Wielka Brytania wyemitowała obligacje wieczyste w 1932 r. bez określenia terminu ich wykupu, finansując udział w I wojnie światowej. Resort finansów do dziś ich nie spłacił.

Niektórzy komentatorzy nie wykluczają, że emisją obligacji mogą być zainteresowane towarzystwa ubezpieczeniowe, bo średnia życia wieku ich klientów wydłuża się. Zagraniczni inwestorzy mogą z kolei postrzegać to jako atrakcyjną i bezpieczną formę lokaty kapitału. Obligacje miałyby rating AAA - ten sam co Wielka Brytania.

Od prawie trzech lat główna stopa procentowa Banku Anglii jest na historycznie najniższym poziomie 0,5 proc. Analitycy przewidują jej podniesienie, przynajmniej do końca 2013 roku.