Konkurs na RMF 24 rozstrzygnięty. Książki Ewy Czaczkowskiej „Kardynał Wyszyński. Biografia” rozdane. Dziś mija 60. rocznica aresztowania przez władze komunistyczne prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przebywał w areszcie trzy lata.

Aby otrzymać książkę trzeba było odpowiedzieć na następujące pytanie:

Ewa Czaczkowska w swoim artykule poświęconym Stefanowi Wyszyńskiemu przytacza pewne zdarzenia z dnia inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II - będące dowodem ogromnego szacunku papieża do prymasa. O jaki symboliczny znak pytamy?

Biografię otrzymują następujące osoby:

Dwie panie Małgorzaty, pani Agnieszka, pan Janusz i pan Marcin. Gratulujemy.

To one jako pierwsze przesłały na adres fakty@rmf.fm poprawną odpowiedź, która brzmiała: Jan Paweł II wstał z tronu i ucałował rękę Kardynała Wyszyńskiego.  

"Kardynał Wyszyński. Biografia", to portret kapłana, który dzięki swej niezłomnej postawie ocalił Kościół w Polsce. Autorka sięga do licznych niepublikowanych wcześniej dokumentów. Analizuje donosy, które na niego składało najbliższe otoczenie - także uwięziony z nim kapelan i siostra zakonna. Opisuje jego relacje z komunistyczną władzą i - po raz pierwszy tak szeroko - z opozycją demokratyczną. Wyjaśnia powody trudnych stosunków kardynała z watykańską dyplomacją. Pokazuje także nieznaną dotąd aktywność Wyszyńskiego w czasie Soboru Watykańskiego II. Przede wszystkim jednak Czaczkowska przybliża czytelnikowi prawdziwego człowieka - autorytarnego, wymagającego, konsekwentnie realizującego swój program dla Kościoła w Polsce. 

Przeczytaj także wywiad z autorką książki, w którym mówi o nieznanym liście prymasa Wyszyńskiego.