Kraków, Kielce, Katowice czy Wrocław - w piątek to miejsca z najgorszym powietrzem. Oddycha się naprawdę fatalnie. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska informuje o ryzyku wystąpienia w Krakowie przekroczenia poziomu 150 µg/m3 pyłu zawieszonego PM10.

Na Kurdwanowie o drugiej nad ranem było 200 ug pm10 - to 400 proc. dobowej normy. Na Alejach dwie godziny później stacje zarejestrowały aż 250 ug. Z kolei w Bronowicach przez całą noc było w okolicach 300 proc. dobowej normy.

Teraz jest trochę lepiej, ale wciąż jesteśmy blisko nowych poziomów ogłaszania alarmu smogowego. Urzędowa prognoza jakości powietrza zapowiada jednak, że pogoda - kiedy chodzi o utrzymywanie zanieczyszczeń w atmosferze - ma się poprawić i będzie wiało.

Ale na razie uważajcie, prosimy, ze spacerami - czytamy na profilu na Facebooku Krakowskiego Alarmu Smogowego.

TU ZNAJDZIESZ INFORMACJE O STANIE POWIETRZA W KRAKOWIE

Jak wygląda dziś smogowa Polska?

W piątek, podobnie jak w czwartek, powietrze na Śląsku może być złej jakości - wynika z piątkowego komunikatu Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Katowicach. W sobotę sytuacja ma się poprawić.

Piątkowy komunikat Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) wydał na podstawie nowych, zaostrzonych norm informowania i alarmowania o smogu.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska od 11 października ub. roku alarm smogowy jest ogłaszany przy przekroczeniu w ciągu całej doby średniej wartości 150 mikrogramów na metr sześc. dla pyłu PM10 (wcześniej było to 300 mikrogramów). Tzw. poziom informowania to 100 mikrogramów (oznacza dwukrotne przekroczenie normy jakości ustalonej dla pyłu PM10 na 50 mikrogramów).

Gdzie najgorsze powietrze?

Prognozowane na piątek przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 dotyczy miast: Dąbrowa Górnicza oraz Tychy, a także powiatów: będzińskiego, bieruńsko-lędzińskiego, pszczyńskiego i bielskiego (gminy Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Wilamowice).

Według prezentacji pomiarów, zamieszczanych na stronach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach (WIOŚ), większość godzinnych wyników stacji pomiarowych w regionie w piątek wykazywała stężenia pyłu PM10 przekraczające średniodobową normę.

Na mobilnej stacji pomiarowej w Goczałkowicach-Zdroju maksymalne stężenie godzinne sięgnęło w nocy z czwartku na piątek 520 mikrogramów. Najwyższe wskazania stacji stałych były niższe, np. w Gliwicach 203 mikrogramy, w Sosnowcu 193 mikrogramy, a w Tychach - 174 mikrogramy. Wartości wskazań w ciągu dnia spadały.

Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują, że dopuszczalne stężenia dobowe dla pyłu PM10 nie powinny przekraczać 50 mikrogramów, a dla pyłu PM2,5 - 25 mikrogramów na metr sześc.

Zgodnie z raportami WHO i agend europejskich, z powodu smogu i powikłań wynikających ze złej jakości powietrza, w Polsce umiera 47 tys. osób rocznie.

Warszawa w piątek:

Zalecenia:

  • Osoby o wyższej wrażliwości na zanieczyszczenie powietrza (dzieci i młodzież, osoby starsze, osoby z zaburzeniami układu oddechowego, krwionośnego, alergicy, osoby palące papierosy i zawodowo narażone na pyły) powinny: ograniczyć długie spacery i aktywność fizyczną na zewnątrz, unikać wietrzenia pomieszczeń, włączyć oczyszczacz powietrza lub założyć maskę antysmogową, w razie potrzeby stosować się do zaleceń lekarzy, śledzić informacje o aktualnych poziomach zanieczyszczenia powietrza.
  • Jednostki oświatowe i opiekuńcze powinny ograniczyć aktywność dzieci i młodzieży na zewnątrz.
  • Szpitale i przychodnie opieki zdrowotnej powinny przygotować się na możliwość wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia).
  • Do mieszkańców obszaru apeluje się o korzystanie z komunikacji zbiorowej, pieszej, rowerowej lub wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem.

Zobacz również: