Po nocnych opadach deszczu na Dolnym Śląsku poniósł się poziom niektórych rzek. Centrum Zarządzania Kryzysowego uspokaja na szczęście, że w regionie nie doszło do poważniejszych podtopień, nie ma również zagrożenia powodzią.

Stany alarmowe przekroczone są w trzech miejscach, wszystkie w rejonie Bogatyni. W Ostróżnie na Witce o 39 cm i w Ręczynie na tej samej rzece o 5 cm. W obu miejscach woda się lekko podnosi.

Opada natomiast poziom wody na Miedziance w Turoszowie. Wciąż jednak rzeka przekracza tam o 25 cm stan alarmowy.

Według hydrologów - poziom rzek na Dolnym Śląsku może wzrastać do środy. Do połowy tygodnia ma padać, przybór wody w rzekach nie będzie gwałtowny.