Sąd Unii Europejskiej oddalił skargę wniesioną przez stowarzyszenia kibiców FC Barcelona przeciwko Komisji Europejskiej. Chodziło o transfer Leo Messiego do PSG.

8 sierpnia 2021 r. Lionel Messi, piłkarz FC Barcelona (FCB), ogłosił swoje odejście z klubu i zatrudnienie przez klub piłkarski Paris Saint-Germain (PSG). Tego samego dnia jedno ze stowarzyszeń kibiców FCB złożyło skargę do Komisji, zarzucając istnienie niezgodnej z prawem pomocy państwa na rzecz PSG, która umożliwiła temu klubowi zatrudnienie Messiego. Stowarzyszenie zwróciło się do KE o podjęcie działań na podstawie art. 116 Traktatu o Funkcjonowaniu UE (dot. przypadków naruszenia warunków konkurencji w rynku wewnętrznym).

1 września 2021 roku KE poinformowała, że przekazane jej informacje nie zostaną zarejestrowane jako formalna skarga.

W związku z tym dwa stowarzyszenia kibiców FCB wniosły do Sądu UE o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji oraz nakazanie francuskiej federacji piłki nożnej natychmiastowego zaprzestania wszelkich normatywnych zakłóceń konkurencji.

W czwartek sąd oddalił skargę stwierdzając, że stowarzyszenia nie wykazały, w jaki sposób rzekoma pomoc państwa przyznana klubowi piłkarskiemu Paris Saint-Germain mogła mieć istotny wpływ na ich sytuację.

Sąd Unii Europejskiej utworzono w 1989 r. dla odciążenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w niektórych sprawach.