Pogoń Szczecin, Górnik Zabrze i ŁKS Łódź nie otrzymały licencji uprawniającej do występów w przyszłym sezonie w piłkarskiej ekstraklasie. Komisja ds. Licencji Klubowych 1. Ligi przyznała licencje dwunastu klubom, a Cracovia musi jeszcze złożyć dodatkowe wyjaśnienia w sprawie infrastruktury.

Pogoń nie otrzymała licencji ponieważ nie przedstawiła umowy na korzystanie ze stadionu. Górnik Zabrze nie miał potwierdzenia przez biegłego rewidenta stanu zadłużeń transferowych. ŁKS nie przedłożył sprawozdania finansowego z opinią biegłego rewidenta oraz opinii w zakresie użytkowania trybuny głównej i stanu masztów oświetleniowych.

Klubom przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji w ciągu 5 dni od daty doręczenia uzasadnienia decyzji wydanej w pierwszej instancji.