Pięcioro Kolumbijczyków oraz dwoje Nepalczyków ukrytych w pojemnikach na mięso odkryli zakopiańscy strażnicy graniczni podczas kontroli w jednym z przedsiębiorstw z powiatu chrzanowskiego.

Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Zakopanem przeprowadzili kontrolę legalności zatrudnienia w jednym z przedsiębiorstw z powiatu chrzanowskiego, zajmujących się przetwórstwem mięsnym - podała Karpacka Straż Graniczna.

Podczas kontroli na hali obróbki mięsa funkcjonariusze w pojemnikach zamiast mięsa ujawnili siedmioro cudzoziemców - pięcioro Kolumbijczyków oraz dwoje Nepalczyków.

Cudzoziemcy nie posiadali żadnych zezwoleń uprawniających ich do wykonywania pracy, a podczas kontroli przedstawili tylko paszporty. Tłumaczyli, że kiedy dowiedzieli się o prowadzonej w przedsiębiorstwie kontroli, schowali się w pojemnikach na mięso, licząc, że nie zostaną zauważeni - podano w komunikacie SG.

Troje obywateli Kolumbii (dwie kobiety i mężczyzna) oraz Nepalka otrzymali decyzje o zobowiązaniu do powrotu wraz z zakazem wjazdu do strefy Schengen przez okres jednego roku. W stosunku do pozostałej trójki nielegalnie pracujących obcokrajowców są prowadzone dalsze czynności.

Właścicielowi przedsiębiorstwa za zatrudnianie cudzoziemców wbrew przepisom grozi kara grzywny od 1 000 do 30 000 złotych.