​W Limanowej (Małopolskie) rozpoczęła się sprzedaż biletów w miejskiej komunikacji publicznej. Testowe przejazdy komunikacji zbiorowej ruszyły na początku września i były nieodpłatne.

Bilety można kupić w znajdujących się w autobusach biletomatach

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez urząd, docelowo za jednorazowy normalny bilet w obrębie jednej linii autobusowej trzeba będzie zapłacić 4 zł, a za ulgowy - 2 zł, natomiast do czasu zakończenia remontu mostu w ciągu ul. Lipowej bilety są tańsze - normalny kosztuje 3 zł, a ulgowy 1,50 zł

Mieszkańcy mogą też wybrać bilety miesięczne - ich koszt to 120 zł, i 60 zł z ulgą.

Jak poinformował urząd miasta, ulgowy bilet przysługuje osobom z Limanowską Kartą Mieszkańca, dzieciom, uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych do ukończenia 21 roku życia, emerytom i rencistom do 65 roku życia oraz osobom, które ukończyły 65 lat. 

Bezpłatnie z komunikacji mogą korzystać z kolei m.in. Honorowi Obywatele Miasta, podróżujący w umundurowaniu funkcjonariusze Policji i Żandarmerii Wojskowej podczas wykonywania obowiązków służbowych, inwalidzi wojenni i wojskowi, inwalidzi I grupy, osoby uznane za całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji lub uznane za niepełnosprawne w stopniu znacznym.

Przewozy w ramach miejskiej komunikacji zbiorowej w Limanowej rozpoczęły się we wrześniu. Specjalnie oznakowane miejskie autobusy przez miesiąc świadczyły przewozy nieodpłatnie, na zasadach przejazdów testowych.