W tym tygodniu zaobserwowano wzrost "złotej algi" w wodach Odry - poinformował Zespół Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Jak podał resort "przypisano pierwszy stopień zagrożenia dla punktu powyżej Wrocławia w Łanach".

Komunikat w sprawie "złotej algi" wydał Zespół Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Kultury i Środowiska (ZZK MKiŚ).

Przekazano w nim, iż "ze względu na to, że w tym tygodniu zaobserwowano wzrost 'złotej algi' w wodach Odry, 16 maja odbyła się kolejna narada ZZK MKiŚ, żeby dopasować rekomendacje do dynamicznie zmieniającej się sytuacji". 

"W ramach przyjętej procedury monitoringowej, przypisano pierwszy stopień zagrożenia dla punktu powyżej Wrocławia w Łanach" - podał resort.

Zaznaczył, że "służby wojewodów oraz pracownicy Wód Polskich prowadzą codzienne wizje terenowe, a zespoły zarządzania kryzysowego pozostają w bieżącym kontakcie".

Przyczyny pojawienia się "złotej algi" w wodach Odry

Jak przekazał ministerialny zespół zarządzania kryzysowego, "złota alga" pojawiła się w wodach Odry z powodu spływu z Kanału Gliwickiego.

"Eksperci resortu klimatu i środowiska podkreślają, że zdolności 'złotej algi' do rozwoju w dynamicznym nurcie rzeki są ograniczone, w porównaniu do warunków panujących w stagnujących wodach kanału, jednak obserwowane od początku maja niskie przepływy Odry stanowią dodatkowy czynnik zwiększający ryzyko" - poinformowano.

Ministerstwo podało, że Główny Inspektorat Środowiska zwiększył częstotliwość monitoringu, a Zespół Zarządzania Kryzysowego MKiŚ zebrał się w tym tygodniu dwa razy, żeby aktualizować zalecenia dla służb.

Pierwsza narada - 14 maja

Jak przekazał resort, we wtorek, 14 maja, odbyła się narada Zespołu Zarządzania Kryzysowego MKiŚ z udziałem przedstawicieli resortów infrastruktury i przemysłu, Wód Polskich i wojewodów nadodrzańskich województw. Spotkanie prowadziła wiceministra klimatu i środowiska Urszula Zielińska.

"Zespół wydał rekomendacje dla służb - najważniejsze z nich mają na celu ograniczenie możliwości przedostawania się skumulowanych ilości 'złotej algi' z Kanału Gliwickiego do Odry. Eksperci zespołu zdecydowali, że w dalszym ciągu konieczne jest ograniczenie do minimum przez Wody Polskie śluzowania na Kanale Gliwickim oraz kontynuowanie odpowiedniego sterowania przepływami wody" - czytamy w komunikacie ZZK MKiŚ.

Kanał Gliwicki jest obecnie głównym siedliskiem "złotej algi"

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przypomina, że "Kanał Gliwicki jest obecnie głównym siedliskiem 'złotej algi', a próg trzeciego (najwyższego) stopienia zagrożenia jest regularnie przekroczony od 15 kwietnia w części punków pomiarowo-kontrolnych zlokalizowanych na kanale". 

Resort wyjaśnia, że "okres wiosenny, w tym wysokie nasłonecznienie, sprzyjają toksycznym zakwitom inwazyjnego glonu". 

Resort o zaplanowanych na maj działaniach

Ministerstwo zapowiedziało, że "jeszcze w maju planowana jest aplikacja w Kanale Gliwickim środka, który ograniczy rozwój złotej algi"

"Akcja ma się odbyć pod nadzorem naukowym Instytutu Ochrony Środowiska - PIB" - dodano.