Co najmniej 2,6 mln zł mogło wyłudzić troje członków jednej z fundacji z woj. dolnośląskiego organizując aktywizację zawodową dla trwale, częściowo lub okresowo niezdolnych do pracy starszych osób z domów opieki i domów pomocy społecznej. Wobec wszystkich osób podejrzanych zastosowano zabezpieczenie majątkowe na łączną kwotę ponad 3 milionów złotych.

W związku z podejrzeniem o wyłudzenie policjanci zatrzymali dwie kobiety i 41-letniego mężczyznę. Sprawą zajmują się funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą i Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Nadzór nad tym postępowaniem sprawuje Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu.

Tymczasowe aresztowanie 41-latka

Osoby zajmujące się tym procederem wprowadziły w błąd Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, powodując straty w kwocie nie mniejszej niż 2,6 mln zł - informuje dolnośląska policja.

Podejrzany 41-latek został już decyzją sądu tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Może mu grozić kara pozbawienia wolności nawet do 8 lat.

Na czym polegało wyłudzenie?

Jak podała policja, "do poważnych nieprawidłowości i wyłudzeń nienależnych środków finansowych" doszło w jednej z fundacji zajmujących się realizacją projektów powiązanych z aktywizacją zawodową na rynku pracy w województwie dolnośląskim i opolskim.

Proceder przestępczy polegał na tym, że do udziału w unijnych projektach rekrutowano osoby schorowane, niesamodzielne, wymagające całodobowej opieki i stałej pomocy personelu medycznego, które były już trwale nieaktywne zawodowo oraz osoby które w przyszłości nie byłyby w stanie podjąć zatrudnienia. Co więcej, były to osoby w podeszłym wieku, będące pensjonariuszami domów opieki i domów pomocy społecznej - informuje dolnośląska policja.

Znaczna część uczestników szkolenia miała orzeczoną całkowitą, trwałą lub okresową, ale trwającą w chwili prowadzonego kursu, niezdolność do pracy.

Cytat

Również wielu uczestników miało w chwili prowadzonego kursu przyznaną emeryturę z tytułu uzyskania wieku emerytalnego. Powyższe podważa zasadność zakwalifikowania ww. osób do szkoleń mających na celu aktywizację zawodową
- czytamy na stronie policji.