Rekordowe 7 mld zł pójdzie na wydatki związane z mieszkańcami. Wrocław przedstawił projekt budżetu na przyszły rok. Dochody według planu finansowego wyniosą 6,72 mld zł, co oznacza niższy niż w ostatnich latach deficyt - w wysokości 315 mln zł.

Jak poinformował urząd miasta, projekt budżetu Wrocławia na przyszły rok przewiduje wyższe, niż w obecnym roku dochody na poziomie 6,72 mld złotych. Głównym źródłem będą dochody własne (przede wszystkim 828 mln zł wpływu z podatków, 632 mln zł - z opłat czy 402 mln zł z usług).

Miasto planuje na przyszły rok rekordowe wydatki - 7,04 mld zł. Ma na nie wpływ inflacja, utrzymujące się na wysokim poziomie stopy procentowe, wzrost wynagrodzeń w gospodarce, ceny energii oraz koszty wywozu odpadów. 

Odbicie tych czynników jest zauważalne w wydatkach bieżących (6,14 mld zł), które względem planu na 2023 r. wzrosną o blisko 914 mln zł.

Projekt budżetu przewiduje deficyt w wysokości 315 mln złotych (o 500 mln zł niższy, niż w 2023 r.).

Mimo wszystko stworzyliśmy budżet stabilny. Mam jednak nadzieję, że do Wrocławia, podobnie, jak do innych polskich miast, wpłyną niebawem wyczekiwane środki unijne. Drugą kwestią jest podział środków z PIT wedle należnej wysokości, opartej na faktycznej liczbie mieszkańców, rozliczających we Wrocławiu swój podatek - mówi Jacek Sutryk, Prezydent Wrocławia.

Największe środki pójdą jak zwykle na oświatę, wychowanie, edukację i opiekę wychowawczą. W przyszłym roku wyniosą one łącznie 2,3 mld zł. To 1/3 wrocławskiego budżetu

Na zadania z zakresu transportu i łączności miasto przeznaczy w przyszłym roku 18% wszystkich wydatków, czyli 1,28 mld zł. W budżecie inwestycyjnym zarezerwowano 809 milionów złotych.


W przyszłorocznym budżecie zaplanowano także kontynuację finansowania dla największych, miejskich inwestycji, które są już w trakcie realizacji. 

To między innymi 51,4 mln złotych na Aleję Wielkiej Wyspy.  Trasa, łącząca Biskupin i Sępolno z południem Wrocławia, będzie przejezdna jeszcze w tym roku.

Podobnie będzie w przypadku ul. Pomorskiej, na którą w budżecie przeznaczono 48,8 mln zł.  W budżecie zapisano także 27,6 mln zł na przebudowę ul. Wilkszyńskiej i Marco Polo oraz budowę drogi od ul. Kupieckiej do Jutrzenki. Urząd Miasta zaplanował również 15,6 mln złotych na pierwszy etap rewaloryzacji Bastionu Sakwowego, który zostanie zakończony w przyszłym roku.