Kierowcy korzystający z estakady zachodniej w ciągu al. Jana III Sobieskiego we Wrocławiu od dziś muszą liczyć się z utrudnieniami. Na odcinku około 100 metrów ruch będzie się odbywał tylko jednym, lewym pasem.

Przyczyną ograniczenia ruchu kołowego jest wyeksploatowanie elementów dźwigara pomiędzy 8 a 9 filarem estakady - wyjaśnia Ewa Mazur z biura prasowego Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. Zwężenia dotyczą tylko jednej estakady, tej którą wjeżdżamy do Wrocławia i jedziemy w kierunku centrum. Nie ma takich zleceń co do estakady wschodniej, która z miasta wyjeżdżamy - dodała.

Ograniczenia będą obowiązywać aż do rozpoczęcia kapitalnego remontu estakad biegnących nad torami kolejowymi.

Pod koniec 2021 roku podpisana została umowa na opracowanie kompleksowej dokumentacji, a prace projektowe są na ukończeniu.

Inwestycja obejmie nie tylko remont obu estakad, ale też budowę infrastruktury pieszo-rowerowej, ślimaków zjazdowych i najazdowych  oraz doprowadzenie trasy wraz z oświetleniem do ul. Wilanowskiej.

Dwie bliźniacze estakady o długości blisko 340 m powstały w 1983 roku. Składają się z  15 przęseł o konstrukcji zespolonej, opartej na masywnych żelbetowych przyczółkach i podporach. Ograniczenie kołowe obejmie wyłącznie estakadę zachodnią, na której stwierdzono większe wytężenia, mogące być skutkiem wady materiałowej.

Remont będzie podzielony na dwa etapy, osobny dla estakady wschodniej i zachodniej. W 2024 roku planowane jest ogłoszenie przetargu na remont pierwszego z obiektów. Obecnie trwają jeszcze formalności związane z przejęciem prywatnych gruntów, uzgodnienia z właścicielem sieci energetycznej oraz linii kolejowej.