​15 mln zł na modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego otrzyma Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy. Pieniądze przyznano z Funduszu Medycznego w ramach ogłoszonego w styczniu konkursu na dofinansowanie infrastruktury ratownictwa medycznego.

Jak podkreślił Tomasz Uher, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy, modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego jest tu niezbędna. 

Mamy jeden z najbardziej obciążonych SOR-ów w Polsce. Pod względem liczby przyjmowanych karetek pogotowia jesteśmy szóstym oddziałem w Polsce - zwrócił uwagę.

Jak wyjaśnił, główną koncepcją projektu jest trwałe rozdzielenie pacjentów zgłaszających się do SOR-u indywidualnie, od tych przywożonych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego.

Zwiększy to komfort oczekiwania pacjentów jak i skróci czas udzielenia im pomocy - ocenił. Pacjenci zgłaszający się indywidualnie będą oczekiwać na przyjęcie w nowym dobudowanym i przeszklonym pawilonie.

Projekt - oprócz powstania dwóch systemów triażu - przewiduje także przeniesienie części administracyjnej, socjalnej i biurowej, do budynku w bezpośrednim sąsiedztwie SOR.

Pozostały obszar dotychczasowego SOR-u nie ulegnie zmianom funkcjonalnym. 

W związku z tym, że od ostatniej modernizacji upłynęło już ponad 10 lat, część ta zostanie poddana remontowi. Prace modernizacyjne - jak zapewniają przedstawiciele szpitala - nie wpłyną na ciągłość pracy SOR-u.

Oprócz gruntownej modernizacji, SOR zostanie także doposażony w nowoczesny sprzęt medyczny.

Inwestycja jest przewidziana do realizacji w latach 2024 - 2025.