Dziś we Wrocławiu oficjalnie otwarto nową siedzibę Schroniska św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet. Zostało ono przeniesione z ul. Strzegomskiej na Sołtysowicką. Jak informuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - w nowej lokalizacji są lepsze i bardziej komfortowe warunki.

Placówkę na zlecenie wrocławskiego MOPS-u prowadzi Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta. Schronisko ma ponad 30 lat, od początku istnienia zapewniło bezpieczeństwo blisko 5 tys. bezdomnych kobiet

Swoją lokalizację zmieniało dwa razy. Najpierw mieściło się przy ul. Złotostockiej 24, następnie na Strzegomskiej a teraz - by poprawić warunki - zostało przeniesione na ul. Sołtysowicką 21F do dzierżawionego budynku. 

Jak Informuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu - schronisko oferuje dach nad głową przez cały rok. Jego mieszkanki mogą liczyć też na wyżywienie, kąpiel, odzież, pomoc psychologiczną, aktywizację społeczną, czy wsparcie w uzyskaniu życiowej samodzielności i w wyjściu z bezdomności.

Nowa siedziba ma 600 metrów kwadratowych. Mieszka w niej 36 kobiet, a w sumie są 52 miejsca. W budynku znajdują się pokoje, pracownia plastyczna, kuchnia, małe zaplecze kuchenne, pomieszczenia gospodarcze, dobrze wyposażone i przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami łazienki oraz winda. W schronisku prowadzone są zajęcia i warsztaty: m.in. kulinarne, plastyczne, filmowe.

Utrzymanie wrocławskiego Schroniska dla Bezdomnych Kobiet kosztuje ponad 1 milion złotych rocznie. 

W stolicy Dolnego Śląska jest ponad 900 osób bezdomnych, z czego 200 to kobiety.  By wesprzeć te osoby działa 13 placówek: 11 schronisk, ogrzewalnia i noclegownia. Ośrodki te są prowadzone na zlecenie Urzędu Miejskiego przez organizacje pozarządowe,  m.in.: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Wrocławskie, Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej im. Kardynała Wyszyńskiego, Stowarzyszenie Ludzie Ludziom, Homo Sacer, Akson, Stowarzyszenie Nadzieja, Stowarzyszenie Pierwszy Krok.

Na pomoc osobom w kryzysie bezdomności MOPS przeznacza w sumie ponad 9 milionów złotych rocznie.