​Do 20 kwietnia można zgłaszać teksty do kolejnej edycji ogólnopolskiego Konkursu im. Tymoteusza Karpowicza na recenzję literacką. Inicjatywa Wrocławskiego Domu Literatury i Fundacja Olgi Tokarczuk kierowana jest do młodych krytyków literackich.

Pierwsza edycja Konkursu im. Tymoteusza Karpowicza odbyła się w 2019 r., a laureaci zostali ogłoszeni podczas Festiwalu Góry Literatury, którego organizatorem jest Fundacja Olgi Tokarczuk.

Organizatorzy konkursu podkreślają, że jest on skierowany do osób "stawiających pierwsze kroki w krytyce literackiej i ma na celu wyłonić talenty oraz pomóc młodym osobom zaistnieć w środowisku i opublikować swoje teksty na łamach poczytnych periodyków czy portali".

Recenzje zgłaszane do konkursu powinny dotyczyć książek polskich autorów, wydanych nie wcześniej niż w 2019 r. Teksty konkursowe mogą nadsyłać osoby w wieku od 18 do 33 lat; może zgłosić tylko jedną pracę.

Termin nadsyłania recenzji mija 20 kwietnia 2023 r., a wręczenie nagród odbędzie się w lipcu, podczas Festiwalu Góry Literatury. 

Oprócz nagród pieniężnych, zwycięski tekst zostanie opublikowany na łamach czasopisma "Książki. Magazyn do czytania".