​Krakowski Park Technologiczny wydał cztery decyzje o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Firmy, które je otrzymały, planują unowocześnienie swoich zakładów i zwiększenie mocy produkcyjnych. Zadeklarowały one łącznie inwestycje o wartości blisko 234 mln zł.

Krakowski Park Technologiczny (KPT), który wcześniej zarządzał specjalną strefą ekonomiczną, przejął obowiązki zarządzania Polską Strefą Inwestycji (PSI) na terenie województwa małopolskiego i powiatu jędrzejowskiego (woj. świętokrzyskie) i wydaje decyzje o wsparciu dla inwestorów na tych obszarach.

Prezes KPT Tadeusz Zaremba poinformował, że ostatnio wydane decyzje trafią do przedsiębiorstw z różnych regionów Małopolski. Cztery przedsiębiorstwa wydadzą łącznie 234 mln zł na inwestycje prowadzące do zwiększenia swoich zdolności produkcyjnych.

Na taki biznesowy ruch zdecydowały się firmy o zróżnicowanej skali oraz profilu działalności. W gronie inwestorów, którzy otrzymali decyzję od Krakowskiego Parku Technologicznego są duzi, mali oraz mikroprzedsiębiorcy - wskazał prezes KPT.

O jakie konkretnie firmy chodzi i jakie środki?

Producent soków, nektarów i napojów Tymbark-MWS zamierza zainwestować 185 mln zł w unowocześnienie zakładu w Zatorze. Z kolei w sąsiednim Andrychowie firma Wosana z tej samej branży zamierza unowocześnić oraz rozbudować park maszynowy kosztem 46,8 mln zł.

Firma Tar-Stal z sektora małych przedsiębiorstw zamierza kosztem 1,6 mln zł zmodernizować zakład w Sieradzy, w którym produkuje konstrukcje stalowe. Mikroprzedsiębiorca firma Piszczek, wytwarzająca plandeki samochodowe, chce rozbudować i unowocześnić park maszynowy w zakładzie w Dąbrowie. Koszt tej inwestycji to blisko 680 tys. zł.

Jak podkreślił prezes Zaremba, liczba tegorocznych decyzji o wsparciu w ramach PSI wzrosła już do dziewięciu, co daje Krakowskiemu Parkowi Technologicznemu pierwsze miejsce wśród wszystkich stref w kraju.

Od początku br. KPT wydał dziewięć decyzji na łączną sumę ponad 338 mln zł. 

Dla porównania w ubiegłym roku w tym okresie wydano tylko jedną decyzję. Deklarowane nakłady w styczniu 2023 były największe w Krakowskim Parku Technologicznym i wyniosły 62 proc. nakładów deklarowanych przez wszystkie strefy - zauważył prezes.

Polska Strefa Inwestycji to forma wsparcia dla firm planujących inwestycje. Nowa inwestycja w ramach PSI pozwala na zwolnienie z podatku dochodowego CIT lub PIT na 12 lub 15 lat. Inwestycja może zostać usytuowana na terenach prywatnych oraz publicznych. 

O wsparcie może ubiegać się zarówno mały, średni jak i duży przedsiębiorca.