Wójt dolnośląskiej gminy Jemielno Anita Sierpowska została odwołana w referendum. W niedzielę do urn poszło 855 osób, co oznaczało frekwencję 36,7 proc. Dzięki temu referendum było ważne. Inicjatorzy zarzucali wójt brak kolsultacji społecznych w ważnych sprawach.

Na stronie internetowej Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu opublikowano protokół z gminnego refereundum przeprowadzonego w niedzielę w sprawie odwołania wójt gminy Jemielno.

Za odwołaniem Sierpowskiej głosowało 785 osób, a przeciw były 63 osoby.

W sumie wszystkich ważnych głosów oddano 855, co stanowi 36,7 proc. Referendum było ważne, ponieważ w wyborach w 2018 roku wzięło udział 1266 mieszkańców. Do ważności referendum potrzeba było udziału 3/5 tych wyborców, czyli 760 głosów.

Inicjatorzy referendum zarzucali odwołanej wójt m.in. brak konsultacji społecznych w ważnych sprawach. Mieszkańcy wiejskiej gminy położonej w chronionym obszarze Doliny Baryczy protestowali przeciwko projektowi budowy sortowni odpadów na terenie gminy.