Tylko w ubiegłym roku przebadano około 1800 dzieci, stwierdzając problemy logopedyczne u 70 procent z nich. To efekt Miejskiego Programu Profilaktyki Logopedycznej, który we Wrocławiu jest realizowany od 20 lat. Obecnie bierze w nim udział prawie 3,5 tysiąca wrocławskich maluchów.

Miejski Program Profilaktyki Logopedycznej jest realizowany w 19 przedszkolach i szkołach podstawowych. W jego ramach organizowane są m.in.: grupowe zajęcia stymulujące rozwój mowy i języka prowadzone przez nauczycieli, indywidualne i specjalistyczne zajęcia logopedyczne, warsztaty oraz szkolenia i konsultacje z rodzicami czy nauczycielami.

Jakie są najczęstsze problemy z mową u dzieci?

Głównym celem programu jest osiągnięcie przez dzieci sprawności artykulacyjnej, gramatycznej i leksykalnej oraz umiejętności komunikowania o swoich potrzebach i emocjach. Wszystko po to, by w jak najlepszy sposób przygotować je do nauki w szkole i wspierać w pokonywaniu trudności, również w kontaktach z rówieśnikami - mówi Marcin Miedziński z Departamentu Edukacji UM we Wrocławiu.

W 2021 roku przebadano blisko 1800 wrocławskich maluchów pod kątem problemów logopedycznych.

Średnio 70 proc. dzieci przystępujących do programu wymaga wsparcia logopedycznego. Natomiast typowe problemy z mową ma co trzecie z nich. I, jak obserwujemy, takie statystyki utrzymują się na podobnym poziomie już od kilku lat - mówi Magdalena Paszkiewicz, koordynator MPPL i wicedyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4.

Dzieci mają problemy m.in. w zakresie artykulacyjnym czy odróżniania poszczególnych dźwięków. Spora część z nich zagrożona jest też dysleksją - dodaje.

Specjaliści podkreślają, że rozwój mowy u dzieci trwa do 7 roku życia. Dlatego, im wcześniej problem zostanie wykryty, tym łatwiej i szybciej można go wyeliminować. W tym przypadku kluczowe są systematyczne ćwiczenia od najmłodszych lat.

Na czym polegają zajęcia dla dzieci?

Zajęcia, w ramach programu, prowadzone są w formie zabaw i dostosowane są do wieku dziecka. Najmłodsi zaczynają od ćwiczenia prawidłowego gryzienia i połykania, uczą się też m.in. poprawnego wymawiania słów, zdań oraz budowanie dłuższych wypowiedzi - podkreśla Magdalena Paszkiewicz.

Ważnym elementem Miejskiego Programu Profilaktyki Logopedycznej we Wrocławiu jest też poszerzenie kompetencji nauczyciela z zakresu logopedii wychowawczej. W tym celu, w ramach programu, przechodzi on szkolenia. Na bieżąco wspierany jest też przez logopedę, który koordynuje działaniami profilaktycznymi w placówce.