​Pogrzeb prof. Pawła Śpiewaka odbędzie się 2 kwietnia o godz. 13.00 na Cmentarzu Żydowskim przy ul. Okopowej - poinformował w sobotę jego syn Jan Śpiewak.

Informację o dacie pogrzebu Jan Śpiewak przekazał na Twitterze. "30.03 zmarł nasz Tata, Dziadek - Paweł Śpiewak. Pogrzeb odbędzie się na Cmentarzu Żydowskim przy ul Okopowej, 2.04 o godzinie 13.00" - napisał.

Prof. Paweł Śpiewak, socjolog, historyk idei, były dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego, w latach 2005-2007 poseł z listy PO, zmarł w wieku 71 lat. 

Paweł Śpiewak urodził się 17 kwietnia 1951 roku w Warszawie. W czasach PRL-u współtworzył podziemny kwartalnik "Res Publica" i był członkiem "Solidarności".

W 1984 roku zdobył tytuł doktora na podstawie pracy zatytułowanej "Style liberalnego myślenia: anglo-amerykańska myśl polityczna lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku". Habilitację uzyskał w 2000 roku.

Posłem z listy Platformy Obywatelskiej został w 2005 roku. W 2007 r. nie ubiegał się o reelekcję.

W latach 2011-2020 Paweł Śpiewak był dyrektorem Żydowskiego Instytutu Historycznego.

Synem Pawła Śpiewaka jest Jan Śpiewak - aktywista i socjolog.

Paweł Śpiewak był autorem wielu prac naukowych m.in. "Ideologii i obywateli", "W stronę wspólnego dobra", "Pamięci po komunizmie" czy książki "Żydokomuna".

Śpiewak uważał, że nie wolno dopuścić, aby dyskurs publiczny oddać w ręce polityków. "W epokach apolitycznych znika tak poczucie dobra wspólnego, jak wspólne poczucie rzeczywistości. Niknie potrzeba debat i sporów. Ludzie albo uciekają od polityki, porażeni trudnościami epoki, albo przed nią się bronią, nie chcąc brać udziału w czymś, co jest niezrozumiałe, co ich przerasta, co zdaje się obce, poza ludzką kontrolą, albo też przemocą z udziału w życiu publicznym zostają usunięci. Wspólna rozmowa znika. Miejsce wielogłośnej debaty zajmuje milczenie lub siła. Ogarnia nas cisza. (...) Polityka przechodzi w ręce specjalistów: ideologów czy ekspertów. To, co prywatne, wypiera całkowicie to, co publiczne. Sfera publiczna traci swoją moc rozjaśniania, budowania, wiązania ludzi" - pisał w "Ideologiach i obywatelach". 

Śpiewak był członkiem redakcji "Res Publiki Nowej" i "Przeglądu Politycznego". Publikował m.in. we "Wprost", "Dzienniku", "Gazecie Wyborczej", "Rzeczpospolitej" oraz "Tygodnika Powszechnym". Został uhonorowany w 2013 r. nagrodą im. księdza Józefa Tischnera w kategorii pisarstwo religijne lub filozoficzne za całokształt twórczości. Według jury przekonująco łączył "socjologię, filozofię, historię, etykę, religię i politykę" oraz nie bał się "podejmować trudnych tematów, ufając, że rzetelne i odpowiedzialne myślenie służy wspólnemu dobru".