​Pocisk artyleryjski pochodzący z okresu II wojny światowej znaleziono podczas prac ziemnych w okolicy szkoły podstawowej w Gielniowie (Mazowieckie). Niewybuch wydobyli i zneutralizowali saperzy wojskowi - poinformowała asp. szt. Aneta Wilk z Komendy Powiatowej Policji w Przysusze.

Policjanci otrzymali zgłoszenie o znalezionym przedmiocie, przypominającym niewybuch po godzinie 8:00 w środę. 

Natrafiono na niego w trakcie prac, prowadzonych w rejonie Szkoły Podstawowej w Gielniowie. Na miejsce udali się funkcjonariusze oraz policyjny pirotechnik. Mundurowi potwierdzili, że znaleziony przedmiot to pocisk artyleryjski kal. 88 mm z okresu II wojny światowej. Do czasu przyjazdu saperów wojskowych teren, gdzie znajdował się niewybuch, zabezpieczali mundurowi - przekazała asp. szt. Aneta Wilk.

To śmiertelne niebezpieczeństwo - nie dotykaj!

Policjanci apelują, aby pod żadnym pozorem nie dotykać przedmiotów przypominających pociski lub miny, ponieważ nawet po ponad 70 latach te pamiątki po II wojnie światowej są śmiertelnie niebezpieczne.

Jak zachować się w przypadku odnalezienia niewypału czy niewybuchu?

  • Przedmioty wybuchowe, to wszelkiego rodzaju przedmioty pochodzenia wojskowego, przemysłowego lub własnej konstrukcji, zawierające materiały wybuchowe, które ze względu na swe właściwości wybuchowe grożą niebezpieczeństwem przy niewłaściwym obchodzeniu się z nimi.
  • Materiały wybuchowe wykorzystane w technice wojskowej są odporne na działanie różnych czynników, przez co nie tracą swych właściwości wybuchowych zachowując długotrwałą zdatność do użycia.
  • Przedmiotów niebezpiecznych nie wolno: odkopywać, dotykać, podnosić, przenosić, uderzać, rozbijać, rzucać, podgrzewać (np. wrzucać do ogniska), manipulować nimi. Niezachowanie należytych środków bezpieczeństwa po odnalezieniu niewypału lub niewybuchu, niewłaściwe postępowanie wynikające z braku świadomości o grożącym niebezpieczeństwie może doprowadzić do wielu nieszczęść, a nawet śmierci!
  • O każdym przypadku znalezienia niewypału, niewybuchu należy powiadomić niezwłocznie najbliższą jednostkę Policji.