Sąd Apelacyjny oddalił odwołanie Stowarzyszenia Marsz Niepodległości w sprawie organizacji cyklicznego zgromadzenia i utrzymał w mocy odmowną decyzję wojewody mazowieckiego. Postanowienie Sądu Apelacyjnego jest prawomocne - napisano w oświadczeniu opublikowanym na stronie urzędu.

Wyjaśniono, że wcześniej wojewoda mazowiecki wydał decyzję odmowną w sprawie z uwagi na brak spełnienia przesłanek określonych w ustawie Prawo o zgromadzeniach.

"Stowarzyszenie Marsz Niepodległości nie posiada zgody na cykliczne organizowanie zgromadzenia w dniu 11 listopada w latach 2024-2026. Sąd Apelacyjny 8 lutego br. wydał postanowienie, którym uchylił wydane w I instancji postanowienie Sądu Okręgowego z 6 lutego 2024 r. i oddalił odwołanie Stowarzyszenia Marsz Niepodległości od decyzji Wojewody Mazowieckiego z 31 stycznia 2024 r. ws. organizacji ww. zgromadzenia" - napisano w oświadczeniu.

Zgodnie z art. 26a ust. 1 ustawy z 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach, aby zgromadzenie mogło uzyskać status zgromadzenia cyklicznego musi być organizowane przez tego samego organizatora w tym samym miejscu lub na tej samej trasie co najmniej 4 razy w roku według opracowanego terminarza lub co najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych i narodowych, a tego rodzaju wydarzenia odbywały się w ciągu ostatnich 3 lat, chociażby nie w formie zgromadzeń i miały na celu w szczególności uczczenie doniosłych i istotnych dla historii Rzeczypospolitej Polskiej wydarzeń.

Postanowienie prawomocne

W oświadczeniu wojewody mazowieckiego wyjaśniono, że Sąd Apelacyjny stwierdził, że Stowarzyszenie Marsz Niepodległości nie było organizatorem zgromadzenia "Marsz Niepodległości" 11 listopada 2021 r., bowiem wydarzenie to nie odbywało się na podstawie przepisów Prawo o zgromadzeniach, a jego organizatorem był organ władzy publicznej, jakim jest Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie.

"Z tego powodu Sąd Apelacyjny uznał, że Stowarzyszenie Marsz Niepodległości nie spełniło wymogów określonych w ustawie z 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach do uzyskania zgody na organizację zgromadzenia cyklicznego, wobec czego nie mogło uzyskać zgody na organizację zgromadzenia cyklicznego" - dodano.

Podkreślono, że tym samym Sąd Apelacyjny potwierdził stanowisko wojewody mazowieckiego, który decyzją z 31 stycznia 2024 r. odmówił Stowarzyszeniu Marsz Niepodległości wydania zgody na cykliczną organizację zgromadzenia w dniu 11 listopada od 2024 r. do 2026 r. w godz. 14-19.

Postanowienie Sądu Apelacyjnego z 8 lutego 2024 r. jest prawomocne, a decyzja wojewody mazowieckiego z 31 stycznia 2024 r. ostateczna.