Fala kulminacyjna na Wiśle mija Płock. Na dwóch wodowskazach odnotowano tam w poniedziałek wieczorem spadki poziomu rzeki. Wody ubywa też powyżej, w rejonie Wyszogrodu i Kępy Polskiej. W powiecie płockim obowiązuje alarm przeciwpowodziowy, a w Płocku pogotowie przeciwpowodziowe.

Jak poinformował płocki Urząd Miasta, w poniedziałek wieczorem poziom Wisły na wodowskazie Borowiczki wynosił 316 cm przy stanie ostrzegawczym 315 cm, a na wodowskazie Grabówka 750 cm przy stanie ostrzegawczym 740 cm - oznacza to, że od południa ubyło tam odpowiednio o 5 do 4 cm wody.

W tym czasie, czyli od rana do wieczora w poniedziałek, poziom Wisły wzrósł, ale nieznacznie, na dwóch pozostałych wodowskazach w Płocku - na wodowskazie Orlenu o 1 cm do 646 cm przy stanie ostrzegawczym 670 cm oraz na wodowskazie przy bramie przeciwpowodziowej w dzielnicy Radziwie o 2 cm do 194 cm przy stanie ostrzegawczym 210 cm.

W związku z wezbraniem rzeki, spowodowanym spływaniem wód opadowo-roztopowych z górnego jej biegu, w Płocku - pomimo zaobserwowanej tendencji spadkowej na dwóch wodowskazach - nadal, do odwołania obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe.

Poprawia się sytuacja powyżej Płocka

Sytuacja na Wiśle stabilizuje się powyżej Płocka, w rejonie Wyszogrodu i Kępy Polskiej, gdzie poziom rzeki powoli, ale systematycznie obniża się od poniedziałku rano.

W Wyszogrodzie poziom rzeki w poniedziałek wieczorem wynosił już 550 cm, tyle, co stan alarmowy, co oznacza, że od rana opadł tam o 8 cm, z kolei w Kępie Polskiej obniżył się w tym czasie o 9 cm z 520 cm do 511 cm, przy stanie alarmowym 500 cm.

Z uwagi na przybór Wisły w powiecie płockim wciąż obowiązuje tam do odwołania alarm przeciwpowodziowy: dla miast i gmin Wyszogród, Bodzanów i Gąbin oraz gmin Mała Wieś, Słupno, Słubice i Nowy Duninów.

Kulminacja fali wezbraniowej na rzece dotarła do powiatu płockiego jeszcze w niedzielę wieczorem, ale była niższa od prognozowanej. Następnie, od poniedziałku rano, zaczęła przemieszczać się w kierunku Zbiornika Włocławskiego, który rozciąga się od Płocka do tamy we Włocławku.

Sytuacja na Wiśle w powiecie płockim i w Płocku przez cały czas jest na bieżąco monitorowana.