Ponad 5 tysięcy cudzoziemców mogło nielegalnie wjechać do Polski w związku z działaniem zorganizowanej grupy przestępczej rozbitej przez strażników granicznych z Radomia. W ręce funkcjonariuszy wpadło 10 osób, w tym pracownicy powiatowego urzędu pracy z południa Mazowsza.

Grupa - według ustaleń śledczych - miała od 2019 roku umożliwiać nielegalne przekraczanie granicy. Dostarczała cudzoziemcom dokumenty, które poświadczały zamiar zatrudnienia przy pracach sezonowych i zapewnienia im miejsca zakwaterowania. Te dokumenty były poświadczane przez pracownika urzędu pracy. Na tej podstawie cudzoziemcy uzyskiwali polskie wizy.

Jak informuje straż graniczna, do Polski trafiali cudzoziemcy z krajów podwyższonego ryzyka migracyjnego. Chodzi między innymi o Bliski Wschód, Azję Środkowo-Wschodnią, Afrykę, a także Kaukaz. 

Trzy spośród 10 zatrzymanych osób trafiły do aresztu.

Opracowanie: