Po wczorajszym pożarze magazynu paliwowego w Karlikowie Lęborskim na Pomorzu niewielka część substancji ropopochodnych przedostała się do gruntu - dowiedział się reporter RMF FM. Właściciel ziemi został pouczony przez Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, że musi wydostać zanieczyszczoną ziemię i przekazać ją do utylizacji. Spaliło się tysiąc litrów paliwa.

W czwartek 9 zastępów strażaków przez dwie godziny walczyło z ogniem w Karlikowie Lęborskim. Na terenie gospodarstwa pożarem objęte były dwa zbiorniki paliwa, w których znajdowało się łącznie 4 tys. litrów oleju napędowego.

Strażacy podali trzy prądy piany ciężkiej w natarciu na palący się magazyn. W trakcie działań gaśniczych wykonano również obwałowanie wokół magazynu, ograniczając tym samym wielkość rozlewiska oleju z uszkodzonych zbiorników paliwowych - relacjonował Marcin Elwart rzecznik lęborskich strażaków.

Inspektorzy WIOŚ w Gdańsku z delegatury w Słupsku pojechali na miejsce zdarzenia jeszcze tego samego dnia.

Podczas prowadzonych działań przeprowadzono oględziny terenu, w toku których ustalono, że w wyniku uszkodzenia zbiorników magazynowych z olejem napędowym spaliło się 1 000 dm3 substancji ropopochodnych, natomiast część paliwa wyciekła na teren sąsiedniego gruntu - mówi RMF FM Radosław Rzepecki, p.o. Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. I jak dodaje nie było konieczności badania rodzaju substancji, ponieważ była ona znana. Teren rozlewu został zabezpieczony i ograniczony nasypem z piasku.

W okolicy rozlewu substancji ropopochodnych brak jest cieków wodnych, w związku z czym wody pogaśnicze zawierające olej napędowy, nie dostały się do żadnego cieku wodnego, a jedynie miejscowo dostały się do gruntu. Właściciel terenu został pouczony o konieczności wydobycia i przekazania zanieczyszczonej ziemi do uprawnionego odbiorcy, w celu zagospodarowania tych odpadów - mówi Rzepecki.

Pomorski WIOŚ zawiadomił Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o zanieczyszczeniu gleby i ziemi stwarzającym ryzyko wystąpienia szkody w środowisku.