Rozstrzygnięto konkurs na zagospodarowanie Placu Solidarności. Pierwszą nagrodę zdobyła pracownia APA Wojciechowscy za wyraziste uporządkowanie urbanistyczno-architektoniczne przestrzeni placu i jej połączenia z bezpośrednim otoczeniem. Pula nagród konkursowych wynosiła 110 tys. zł - poinformował gdański magistrat.

W piątek prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz przedstawiła wyniki ogłoszonego w lipcu konkursu. Przyznano 3 nagrody główne i 2 wyróżnienia. Jak podaje magistrat, priorytetem w ocenie konkursowej było stworzenie spójnej przestrzeni, która podporządkuje się wizji urbanistycznej, jednocześnie poprawiając dostępność i estetykę tego miejsca.

Prezydent Aleksandra Dulkiewicz podkreśliła podczas uroczystości, że Plac Solidarności, to przestrzeń, która jest szalenie ważna dla Gdańska. 

Jest elementem naszego DNA. Nie tylko elementem historii, najpierw krwawej, a później pokojowej i radosnej, miejscem, gdzie różne ważne rzeczy się działy, ale też miejscem, gdzie widzimy, jak zmienia się charakter tej części miasta. Z obszaru przemysłowego zmieniło się w takie, gdzie ludzie przychodzą i się spotykają. Widzimy też, jak zmienia się przestrzeń wokół stoczni. Wokół Placu Solidarności i Europejskiego Centrum Solidarności powstają nowe budynki. To miejsce wymaga spójnej koncepcji, ale żeby ona była mądra, potrzebujemy właśnie waszych pomysłów, waszej wiedzy i waszej inspiracji - mówiła podczas uroczystości Dulkiewicz.


W konkursie mogli wziąć udział zarówno doświadczeni architekci, jak i młodzi absolwenci Wydziałów Architektury uczelni wyższych.
Do siedziby organizatora konkursu wpłynęło w terminie 13 prac konkursowych, trzy z nich otrzymały nagrody. Komisja konkursowa przyznała także dwa wyróżnienia.

Przyznane nagrody


Pierwsza Nagroda (40 tys. zł) została przyznana za wyraziste uporządkowanie urbanistyczno-architektoniczne placu, podzielonego na trzy strefy funkcjonalne: pamięci, zieloną i miejską. Głównym elementem jest amfiteatralne wzniesienie, które wprowadza atrakcyjny element rozwijający i wzmacniający istniejącą kompozycję placu - podał gdański magistrat. W skład zespołu konkursowego weszli: Szymon Wojciechowski, Dżafar Bajraszewski, Yaroslaw Panasevych, Hubert Natroff, Michalina Dutkowska, Nadia Surowiec, Viktoriia Sliusarenko, Vikor Shupliak, Ostap Ivaniv.


Drugą nagrodę (30 tys. zł) otrzymał zespół projektowy: Tomasz Bekas, Alicja Maculewicz, Jan Matusewicz. Nagrodę przyznano za przebudowę istniejącej infrastruktury drogowej, pozwalającą na stworzenie promenady pieszej wzdłuż ulicy Wały Piastowskie z najściem na pomnik od strony Dworca Głównego i wykreowanie ogólnodostępnych przestrzeni w pobliżu wejścia do budynku I LO.

Trzecią Nagrodę (20 tys. zł) dostał projekt autorstwa Sławomira Kopy, który został wyróżniony za trafną propozycję urbanistycznego uporządkowania obszaru opracowania studialnego przy użyciu bardzo skromnych środków.

 Przyznano też dwa wyróżnienia po 10 tys. zł