Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku kupiło do swoich zbiorów obraz Władysława Ślewińskiego "Morze". Dzieło jednego z najwybitniejszych polskich postimpresjonistów i marynistów prezentowane jest w Galerii Morskiej w Spichlerzach na Ołowiance.

Premierowa prezentacja obrazu Władysława Ślewińskiego odbyła się we wtorek w Galerii Morskiej Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego uważamy, że jest to nasz obowiązek, aby wzbogacać nam podległe muzea o nowe zbiory ruchome, które są przedmiotem marzeń pracowników, dyrektorów tych placówek i jesteśmy bardzo otwarci na propozycje, aby takich zakupów dokonywać - mówił obecny na prezentacji wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, generalny konserwator zabytków Jarosław Sellin.

Podkreślił, że poza zakupami ministerstwo stara się szukać dzieł ruchomych, które zaginęły w czasie II wojny światowej.

Mniej więcej pół miliona zabytków ruchomych zostało ukradzionych z polskich kolekcji w czasie II wojny światowej i cały czas ich poszukujemy. Mamy dobrze udokumentowanych 67 tys. rekordów takich dzieł, co do których mamy pełną dokumentację udowadniającą ich proweniencję i jak gdzieś je znajdujemy, natychmiast jesteśmy w stanie takie dokumenty położyć na stole i takie dzieła odzyskiwać - wskazał Jarosław Sellin.


Dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku Robert Domżał podkreślił, że galeria sztuki marynistycznej w muzeum stanowi zaledwie ułamek dużo większej kolekcji, która obecnie liczy około 600 obrazów związanych z polskimi marynistami i z polską sztuką malarzy malujących epizody morskie.

My tę galerię staramy się rozwijać, tę kolekcję wciąż wzbogacać. Jest tu kilka dzieł, które zostały sfinansowane już dużo wcześniej ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale także przy pomocy i dzięki hojności Towarzystwa Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku - powiedział.
Ten obraz i ta dzisiejsza uroczystość są o tyle niezwykłe, że w naszej historii nigdy nie udało się uzyskać większego dofinansowania niż na ten obraz - dodał. 

"Morze" Władysława Ślewińskiego zostało kupione dzięki wsparciu finansowemu w wysokości 480 tys. zł, przyznanemu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Władysław Ślewiński urodził się 1 czerwca 1856 r. w Białyninie. Był jednym z najwybitniejszych polskich postimpresjonistów i marynistów, związanym blisko ze szkołą Pont Aven. Przyjaźnił się z Paulem Gauguinem. Do jego najbardziej znanych dzieł można zaliczyć m.in. "Morze w Bretanii (Belle Isle)" (1904) i "Czeszącą się" (1897) w kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie, a także "Sierotę z Poronina" (ok. 1906) z Muzeum Narodowego w Warszawie.