Ponad 200 uczniów szkół średnich z różnych zakątków świata spotyka się w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, aby wziąć udział w symulacji obrad Organizacji Narodów Zjednoczonych. Młodzi będą uczestniczyć w zgromadzeniu ogólnym, pracować w komitetach i debatować. To wszystko, aby znaleźć rozwiązanie na aktualne problemy współczesnego świata, w tym roku najważniejsze podejmowane tematy to konflikt na Bliskim Wschodzie, w Ukrainie czy dyskryminacja kobiet na rynku pracy.

Konferencję Gdańsk Model United Nations organizuje od sześciu lat III Liceum Ogólnokształcące. Młodzi od dziś do niedzieli na wzór obrad ONZ będą dyskutować nad rozwiązaniami bieżących problemów świata. Jak mówią nam organizatorzy, to świetna okazja, aby rozwinąć swoje umiejętności językowe, bo podczas debat obowiązuje język angielski, ale też pozwala poszerzyć horyzonty. Każdy uczestnik musi poznać sytuacje i stanowisko reprezentowanego w danym temacie.

My reprezentujemy państwa, tutaj bardzo trudno jest się wczuć się w role, trzeba się dobrze przygotować, dużo poczytać, ponieważ nie przedstawiamy tutaj swoich poglądów, ale poglądy danych krajów. Nawet te kontrowersyjne - mówi nam Adam Golak zastępca sekretarza konferencji.

Wiadomo, że jest to tylko imitacja, ale mimo wszystko mogę poznać perspektywę różnych krajów. Myślę, że to będzie takie wzbogacające - dodaje Nela, uczestniczka konferencji.

W niedziele zostaną przeczytane rezolucje, prace końcowe, każdej z ośmiu komisji podczas zamykającego zgromadzenia ogólnego. Wtedy też rezolucje zostaną poddane głosowaniu.