45 osób, które do tej pory mieszkały w placówce przy ul. Zakopiańskiej 40, przeprowadzi się do nowo powstałego Schroniska dla Osób Bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Obiekt przy ul. Nowiny 80 w Gdańsku prowadzić będzie Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne „Prometeusz”.

Jak poinformował Patryk Rosiński z Urzędu Miejskiego w Gdańsku, lokatorzy zasiedlą nowy budynek do połowy lipca. W środę z udziałem wiceprezydent Gdańska Moniki Chabior oraz prezes Stowarzyszenia Opiekuńczo-Resocjalizacyjnego "Prometeusz" Marty Buglińskiej odbyło się uroczyste otwarcie placówki.

Mieszkańcy przyjmowani są na podstawie skierowań z Ośrodków Pomocy Społecznej. Placówka funkcjonuje przez całą dobę, a dyżury pełnią opiekunowie oraz specjaliści. Mieszkańcy schroniska są objęci pomocą pracownika socjalnego, psychologa, ratownika medycznego oraz opiekunów pielęgnacyjnych, którzy pomagają w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, zapewniają opiekę higieniczną oraz zalecone przez lekarza leczenie.

W ramach udzielanego wsparcia podopieczni mają możliwość uczestnictwa w różnego rodzaju zajęciach aktywizujących i uspołeczniających, takich jak: hortiterapia, zajęcia kulinarne, zajęcia plastyczne, filmoterapia oraz grupa wsparcia. Osoby doświadczające kryzysu bezdomności mogą przebywać w placówce do 2 lat, jednak w szczególnych przypadkach takich jak oczekiwanie na miejsce w Domu Pomocy Społecznej, okres pobytu może zostać przedłużony.

Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne "Prometeusz" jest organizacją pożytku publicznego działającą od maja 2003 roku. Pierwsza placówka, Schronisko dla Bezdomnych Kobiet i Matek z Dziećmi prowadzone było przy ul. Sucharskiego 1 w Gdańsku od marca 2004 roku. Od października 2016 roku siedziba mieści się przy ul. Zakopiańskiej 40 w Gdańsku, gdzie prowadzone są dwie placówki: Schronisko dla Osób Bezdomnych "Prometeusz" oraz Schronisko dla Osób Bezdomnych z usługami opiekuńczymi "Prometeusz".

Budowę Schroniska dla Osób Bezdomnych z usługami opiekuńczymi przy ul. Nowiny 80 sfinansowano ze środków własnych organizacji, dofinansowań w ramach funduszu dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego oraz PFRON za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.