Europejskie Centrum Solidarności zaprasza grafików, ilustratorki i artystów wizualnych, pracujących samodzielnie i w zespołach do udziału w konkursie na opracowanie motywu graficznego 18. edycji filmowego ALL ABOUT FREEDOM FESTIVAL. Zwycięzca otrzyma 5 tys. zł, a jego koncepcja artystyczna zostanie wykorzystana w materiałach promocyjnych. Projekty można zgłaszać do 7 kwietnia 2024.

Zasady konkursu są bardzo proste

Motyw graficzny ma ma "twórczo odnosić się do wartości otwartości, równości w różnorodności, wolności i praw człowieka" - czytamy w komunikacie organizatorów.

Warunki w konkursie są tylko dwa - projekt nie może być publikowany wcześniej i musi być autorską koncepcją nie wspomaganą AI. Zgłoszenia opatrzone godłem będą przyjmowane w formie cyfrowej.

Wyboru najlepszego z projektów dokona komisja konkursowa w składzie:

  • Adam Ignaciuk - grafik, projektant znaków graficznych, książek i publikacji;
  • Dominika Janicka  - architektka, projektantka, kuratorka, dyrektorka artystyczna Instytutu Designu w Kielcach;
  • Krystyna Weiher-Sitkiewicz - kustoszka Muzeum Narodowego w Gdańsku, edukatorka filmowa, antropolożka i kuratorka wystaw;
  • prof. Sławomir Witkowski - malarz, grafik, pedagog, dziekan Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Terminy nadsyłania prac trwa od 1 marca do 7 kwietnia 2024 roku, z kolei rozstrzygnięcie zostanie ogłoszone 19 kwietnia.

Festiwal ma promować wolność

ALL ABOUT FREEDOM FESTIVAL to coroczny festiwal filmowy organizowany w Gdańsku przez Europejskie Centrum Solidarności.

Jego tematem przewodnim są różne wymiary wolności, zarówno w wymiarze osobistym, jak i społecznym. Widzowie mają okazję oglądać filmy fabularne i dokumentalne z całego świata, w tym premiery. Projekcjom towarzyszą spotkania z artystami i twórcami kultury. Namysł nad kondycją współczesnego świata ma inspirować ludzi do zmiany rzeczywistości.

Organizatorem konkursu jest Europejskie Centrum Solidarności, a jego partnerem Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku.