​Informacja o wyrównaniu świadczenia "500+" do kwoty 800 zł od sierpnia do grudnia 2023 roku, która obiegła internet, jest fałszywa - ostrzega ZUS. Do oddziałów ZUSu zgłaszają się osoby ze stosownym wnioskiem, jaki udostępniany jest w mediach społecznościowych.

W internecie pojawiły się nieprawdziwe doniesienia, które dotyczą rzekomego wyrównania świadczenia wychowawczego z kwoty 500 zł do 800 zł za okres od sierpnia do grudnia tego roku. Do ZUS-u zgłaszają się osoby, które chcą w tej sprawie złożyć udostępniany w mediach społecznościowych wniosek, nazywany drukiem WYR.8P.

Wysokość świadczenia wychowawczego do końca 2023 r. to 500 zł na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia. Od 1 stycznia przyszłego roku świadczenie "500+" zmieni się w "800+". ZUS zrobi to automatycznie, nie trzeba składać żadnego wniosku. Nie ma też mowy o rzekomym wyrównaniu wysokości świadczenia.

Od przyszłego roku uprawnione osoby otrzymają wypłaty w nowej wysokości i zostaną o tym poinformowane na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Wniosek o świadczenie wychowawcze, jak i inne świadczenia rodzinne, jest tylko elektroniczny i złożyć go można przez aplikację mZUS, portal PUE ZUS, portal Emp@tia albo bankowość elektroniczną. Nie jest udostępniany do pobrania w mediach społecznościowych.