​Od najbliższego poniedziałku na Placu Zwycięstwa w Szczecinie układana będzie nowa nawierzchnia jezdni. To jeden z ostatnich etapów remontów tej części miasta. Przebudowa placu powinna zakończyć się w połowie listopada.

Prace związane z układaniem mas bitumicznych na jezdniach w rejonie Placu Zwycięstwa, prowadzone będą od poniedziałku, 23 października.

W celu zminimalizowania utrudnień w ruchu, roboty prowadzone będą w godzinach wieczorno-nocnych tj. pomiędzy 19:00 a 5:00. Tempo prac i czas ich zakończenia uzależniony będzie od warunków atmosferycznych. Wykonawca zakłada prowadzenie robót przez cały najbliższy tydzień.

Zbliża się koniec prac

Remont placu dobiega końca. Zakres prac w tym miejscu objął przebudowę układu torowego na odcinku od Bramy Portowej do włączenia w ulicę Krzywoustego. Powstały na tym odcinku wspólne pasy tramwajowo-autobusowe i przebudowane zostały perony przystankowe na wlocie północnym skrzyżowania Brama Portowa oraz powstał nowy przystanek na placu Zwycięstwa przed skrzyżowaniem z al. Wojska Polskiego i Krzywoustego w kierunku placu Kościuszki.

Przebudowie poddane zostały ponadto nawierzchnie jezdni i chodników, wybudowane zostały ścieżki rowerowe. Prace obejmują również usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą, przebudowę i budowę sygnalizacji świetlnych, przebudowę tramwajowej sieci trakcyjnej i systemu sterowania rozjazdu. Zmodernizowane zostało oświetlenie uliczne.

Koszt przebudowy Placu Zwycięstwa to blisko 40 mln zł brutto. Wykonawcą jest Firma Drogowo-Budowlana MTM SA.