​Od najbliższego piątku, 1 lipca, będzie można składać wnioski o świadczenie z programu "Dobry Start", czyli tzw. "300+" na wyprawkę szkolną.

Od ubiegłego roku szkolnego Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje i wypłaca dofinansowanie do wyprawki szkolnej. W województwie zachodniopomorskim w ramach poprzedniego roku szkolnego wypłacono "300+" dla niemal 180 tys. dzieci, w łącznej kwocie prawie 54 mln złotych.

Rodzice, bez względu na dochody, mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów i wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych - tłumaczy Karol Jagielski z zachodniopomorskiego oddziału ZUS.

Wsparcie przysługuje raz w roku na dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami. O świadczenie na nowy okres będzie można ubiegać się od 1 lipca do 30 listopada 2022 roku. Złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września.

Wniosek o "Dobry Start" jest tylko elektroniczny. Można go złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS, bankowość elektroniczną lub portalu Emp@tia. 

Na PUE ZUS specjalny kreator poprowadzi użytkownika krok po kroku. To pozwoli uniknąć błędów przy ubieganiu się o świadczenie. Na wniosku oprócz innych danych należy podać: numer rachunku bankowego, na który wpłynie świadczenie, adres mailowy i numer telefonu.

Informacja o przyznaniu świadczenia będzie w skrzynce odbiorczej na profilu PUE ZUS. Również wtedy, gdy wniosek złożono przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. 

Świadczenie będzie wypłacane tylko na rachunek bankowy.