Potężny granitowy głaz narzutowy odkryto w okolicy Grabowa w gminie Kamień Pomorski. O odkryciu zawiadomiony zostanie Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie.

Odkrycia dokonał kilka dni temu podczas prac polowych pan Robert Jarosik. Zawiadomił proboszcza parafii św. Ottona w Kamieniu Pomorskim ks. Dariusza Żarkowskiego, sądząc, że głaz jest na tyle atrakcyjny, że warto go umieścić na osiedlu Katedralnym.

Duchowny zawiadomił pracowników Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej.

Pokonując terenowym samochodem mocno podmokłą polną drogę, już z daleka ujrzeliśmy potężny krater w ziemi, a w nim, na głębokości ok. 50 cm niezwykły kamień, na całej powierzchni płaski i z mocno przyciętymi bokami, tworzącymi rodzaj ławy. To, co ujrzeliśmy, zdumiało nas - opowiada dyrektor Muzeum Ziemi Kamieńskiej, archeolog Grzegorz Kurka.

Kamień ma powierzchnię ponad 12 metrów kwadratowych. Według specjalistów to na pewno głaz narzutowy, który w tym miejscu osiadł po wycofaniu się lodowca, ok. 11-10 tysięcy lat temu. 

Zdumiała nas jego wielkość i kształt, przypominający rodzaj wielkiego kamiennego ołtarza. Na szczerym płaskim polu taki gigant musiał się wyróżniać i dla ludności pradziejowej mógł stanowi jakieś miejsce szczególne - mówi Grzegorz Kurka. 

To oczywiście tylko nasze domysły, ale po kształcie kamienia, jego wielkości i obrobionych bokach można przypuszczać, że mógł służyć jako miejsce kultowe - dodaje Grzegorz Kurka.

O odkryciu poinformowany zostanie Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie. 


 

Opracowanie: