​Zwiększenie dostępności wsparcia psychologicznego dla uczniów, nauczycieli i rodziców, rozwój kompetencji miękkich oraz umiejętności komunikacji społecznej, a także internetowa platforma wsparcia psychologicznego. W Szczecinie rusza miejski Program Wsparcia Psychologicznego.

Program ma charakter otwarty. Mogą do niego dołączyć partnerzy, a z czasem będzie się on rozwijał i rozrastał. 

Pierwsze konkursy dla zainteresowanych współpracą mają ruszyć już w lutym. 

Partnerem technologicznym projektu będzie szczecińska firma home.pl., która włącza się do projektu ze swoim modułem poświęconym bezpieczeństwu dzieci w intrenecie.

Zatrważające wyniki badań dzieci i młodzieży

Ogłoszony przez Szczecin Program Wsparcia Psychologicznego Dzieci, Młodzieży i Nauczycieli ma być odpowiedzią na obserwowane i zgłaszane przez środowiska szkolne problemy ze zdrowiem psychicznym dzieci. A także wyniki badań stanu emocjonalnego uczniów i nauczycieli po pandemii Covid-19.

Dostaję sygnały o tym, że dzieci potrzebują pomocy, że nie wytrzymują obciążeń. To samo dotyczy zresztą przemęczonej i często nie docenianej kadry. Pierwszy raz skalę zjawiska zobaczyliśmy po badaniach związanych z Covidem. Dziś wiemy, że problem pogłębia się, dlatego ruszamy z tym programem - mówi Piotr Krzystek Prezydent Szczecina.

Jak pokazują przeprowadzone po pandemii badania, szczecińscy uczniowie obecnie borykają się między innymi z takimi problemami jak: niepokój, niska samoocena, bezradność, obniżony nastrój oraz stany depresyjne

Możliwość współpracy z miastem, gdzie home.pl powstał i z którym jest od 27 lat nierozerwalnie związany, w projekcie, którego celem jest wzmocnienie dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży, jest dla nas naturalnym wyborem odzwierciedlającym nasz związek ze Szczecinem, kompetencje, jakie mamy w firmie, oraz niesłychaną ważność rozpoczynanych wspólnie działań. W ramach współpracy jako partner technologiczny będziemy pracowali nad platformą internetową, która umożliwi działania informacyjne, edukacyjne i profilaktyczne w znacznie większej skali, a tym samym pozwoli na szybsze osiągnięcie efektów. Będziemy też wspierać program merytorycznie dla zrozumienia technicznych mechanizmów powstawania uzależnień cyfrowych - mówi Maciej Kornacki, Prezes Zarządu w firmie home.pl.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, nowopowstająca platforma internetowa będzie zawierać m.in. kompendium niezbędnej wiedzy dopasowanej do poszczególnych grup odbiorców. Za jej pomocą udostępniane będą różnorodne szkolenia, warsztaty oraz materiały edukacyjne. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii oraz mediów społecznościowych, możliwy będzie stały rozwój oferty edukacyjnej, informacyjnej, wspierającej, publicystycznej i szkoleniowej.

 

Opracowanie: