W dniu wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 15 października mieszkańcy miasta zostaną zwolnieni z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej - przekazał Urząd Miasta Szczecina na swojej stronie internetowej.

Informację o wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji miejskiej w dniu wyborów parlamentarnych szczeciński urząd miasta podał na swojej stronie internetowej.

"Zgodnie z Uchwałą nr LII/1475/23 Rady Miasta Szczecin z 5 września 2023 r., 15 października 2023 r. zwalnia się mieszkańców zamieszkujący na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz gmin położonych w obrębie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, z którymi Szczecin ma podpisane stosowne porozumienie (Dobra, Police oraz Kołbaskowo) z opłat za przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez miasto" - czytamy w treści komunikatu.

Lokale wyborcze w niedzielę, 15 października, będą otwarte w godzinach 7-21.