​Skurczy się Strefa Zamieszkania Stare Miasto w Szczecinie. To najdroższy w mieście obszar, na którym można parkować samochody. W przeciwieństwie do zwykłej strefy płatnego parkowania, tutaj opłaty za postój trzeba uiszczać do późnego wieczora i przez wszystkie dni tygodnia.

Ze Strefy Zamieszkania Stare Miasto znika 6 ulic położonych w rejonie placu Orła Białego. Chodzi o: Łaziebną, Mariacką, część Tkackiej, Staromłyńskiej, Końskiego Kieratu i Staromiejskiej

To konsekwencja wyroku sądu administracyjnego z 9 lutego 2023 roku, który stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta Szczecin z 22 września 2020 roku i orzekł, że rada miasta nie miała prawa pozbawiać tych ulic statusu drogi gminnej, tylko po to, by kierowcy płacili tam więcej za postój. Obecnie, od uprawomocnienia się orzeczenia, na wspomnianych ulicach za parkowanie płacić nie trzeba wcale, bo sąd uchylił podstawę prawną.

Naprawą sytuacji zajęli się szczecińscy radni, którzy we wtorek zdecydowali, że na wykreślone ze Strefy Zamieszkania ulice powróci strefa płatnego parkowania. Od 1 lipca będzie tam obowiązywać podstrefa czerwona.

Jak zapowiedział podczas sesji zastępczyni prezydenta Szczecina Anna Szotkowska, docelowo ulice tworzące SPP na Starym Mieście zostaną przekształcone w Śródmiejską Strefę Parkowania.

Strefa Zamieszkania Stare Miasto została ograniczona do ulic położonych na tzw. Dolnym Tarasie tj. ul. Kłodnej, ul. Środowej, ul. Siennej, Rynek Sienny, Rynek Nowy, ul. Wielkiej Odrzańskiej, części ul. Małej Odrzańskiej od ul. Środowej do ul. Wielka Odrzańska, ul. Opłotki, ul. Osiek, ul. Kurza Stopka oraz ul. Targ Rybny oraz na obszarze: Plac Orła Białego, części ul. Koński Kierat od ul. Staromłyńskiej do ul. Mariackiej, części ul. Staromłyńskiej od ul. Koński Kierat do ul. Grodzkiej.

W uchwale korygującej obszar SZSM jest także punkt dotyczący zwrotu Karty Stare Miasto. Posiadacze Karty, dzięki podjętej dziś uchwale, będą mogli wystąpić o zwrot wniesionej opłaty za Kartę w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu przysługiwania uprawnienia.