Od 1 lipca czynne są już wszystkie kąpieliska. Ratownicy pojawili się na plażach w Kołobrzegu, Mielnie czy Ustce. Gdzie WOPR-owcy wywiesili białe, pozwalające na kąpiel flagi, można sprawdzić w internecie, na stronie serwisu kąpieliskowego.

Na terenie województwa zachodniopomorskiego zorganizowano 136 kąpielisk, z czego 37 to kąpieliska śródlądowe, a 99 kąpieliska morskie. Od 1 lipca działają już wszystkie, więcej informacji dostępnych jest w Serwisie Kąpieliskowym.

Serwis kapieliskowy to portal informacyjny, gdzie można sprawdzić, czy na danym kąpielisku rozpoczął się już sezon i w związku z tym znajdują się tam ratownicy, ale także czy woda została już zbadana i można bez obaw się w niej kąpać - mówi Małgorzata Kapłan z zachodniopomorskiego Sanepidu.

Serwis kapieliskowy jest aktualizowany na bieżąco i każda decyzja o zakazie kąpieli jest tam podawana, łącznie z informacją, dlaczego zakaz został wydany, terminami pobierania woda do badań i ich wynikami. 

W ramach urzędowej kontroli Inspekcja Sanitarna pobiera próbki wody do badania nie wcześniej niż 10 dni przed rozpoczęciem sezonu. Organizator w ramach kontroli wewnętrznej pobiera próbki wody 3  razy, jeśli sezon trwa więcej niż 8 tygodni i 2  razy, jeśli sezon nie przekracza ośmiu tygodni. Przerwa między badaniami nie może przekraczać jednego miesiąca. Każdorazowo po stwierdzeniu przekroczeń w badaniach wody, Inspekcja Sanitarna pobiera wodę w ramach urzędowej kontroli - tłumaczy Małgorzata Kapłan.

Według danych z serwisu kąpieliskowego zakaz wchodzenia do wody obowiązuje w 5 miejscach w kraju. To śródlądowe kąpieliska w Krzyżu, Strykowie, Piotrkowie Trybunalskim oraz na Malcie w Poznaniu i na Stawach Stefańskiego w Łodzi. Powodem jest zakwit sinic lub wykryte w wodzie bakterie chorobotwórcze.

Serwis dostępny jest pod adresem https://sk.gis.gov.pl/index.php .