Blisko 20 okrętów z Polski, Litwy, Łotwy i Estonii uczestniczy w największych w tym roku manewrach Marynarki Wojennej RP na Bałtyku pod kryptonimem REKIN-22. Okręty i ich załogi ćwiczą ochronę szlaków żeglugowych, niedopuszczenie do blokady państwa od strony morza oraz zapewnienie swobodnego przepływu towarów do państw sojuszniczych.

W manewrach biorą udział 3 Flotylla Okrętów, 8 Flotylla Obrony Wybrzeża oraz Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej. Dodatkowo działania okrętów w morzu wspierają samoloty i śmigłowce Sił Powietrznych, Wojska Specjalne oraz specjalistyczne jednostki brzegowe takie jak Morska Jednostka Rakietowa, 6 Ośrodek Radioelektroniczny, dywizjony przeciwlotnicze, bataliony saperów czy Batalion Dowodzenia MW. 

Działania w ramach REKINA realizowane są także we współpracy z siłami Baltic Naval Squadron (BALTRON), w skład którego wchodzą okręty krajów bałtyckich a także specjalistów Morskiego Oddziału Straży Granicznej, Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa oraz urzędów morskich w Szczecinie i Gdyni

Ćwiczenie rozpoczęło się 16 września i realizowane będzie na wodach Bałtyku Południowego. 

Opracowany ponad 10 lat temu scenariusz ćwiczeń okazał się nad wyraz aktualny. Marynarka ma się skupiać na niedopuszczeniu do blokady państwa od strony morza. Jego konsekwencją byłby gwałtowny wzrost cen surowców, w tym przede wszystkim paliw i gazu, a także cen innych towarów dostarczanych drogą morską, zarówno tych codziennego użytku, jak i istotnych dla produkcji przemysłowej. Obecnie, kiedy transport morski ma jeszcze większe znaczenie dla gospodarki, zapewnienie bezpiecznych morskich linii komunikacyjnych gwarantujących nieprzerwaną wymianę handlowa drogą morską to jedna z najistotniejszych kwestii nie tylko Europie ale i na świecie. 

Dlatego w ramach tegorocznych manewrów REKIN-22 realizowana jest operacja ochrony szlaków żeglugowych oraz zapewnienie swobodnego przepływu towarów do państw sojuszniczych. 

W ćwiczeniu biorą udział między innymi fregata rakietowa, korweta patrolowa, okręt rakietowy, okręt dowodzenia siłami obrony przeciwminowej, okręt transportowo - minowy, niszczyciel min, trałowce, okręt hydrograficzny, okręty ratownicze, zbiornikowiec oraz pomocnicze jednostki pływające.

Załogi okrętów prowadzą strzelania artyleryjskie do celów nawodnych, obronę przed atakami z powietrza oraz osłonę strategicznego transportu morskiego. Założeniem manewrów jest również prowadzenie działań przeciwminowych umożliwiających bezpieczne przejście jednostek przez zaminowane akweny, przeprowadzenie zaopatrywania okrętów w morzu, odtwarzanie gotowości jednostek w portach czy załadunek sprzętu z nieprzygotowanego brzegu, a także prowadzenie akcji poszukiwawczo-ratowniczych. 

Działania okrętów w morzu wspiera między innymi Morska Jednostka Rakietowa, samoloty F-16, samoloty patrolowe Bryza czy śmigłowce. Marynarze doskonalą również prowadzenie działań w przypadku użycia niebezpiecznych substancji chemicznych.