Szpital Wojewódzki w Szczecinie zawiesza na dwa miesiące pracę oddziału reumatologicznego. Pacjenci nie będą przyjmowani w grudniu i styczniu. Przyczyną jest brak lekarzy.

Przyczyną "czasowego zaprzestania wykonywania świadczeń zdrowotnych w oddziale" są braki wśród kadry lekarskiej.

We wniosku o udzielenie zgody na zawieszenie funkcjonowania oddziału skierowanym do wojewody dyrekcja SPWSZ zapewniła, że szpital podejmuje starania w celu jak najszybszego zatrudnienia lekarza specjalisty. 

28 listopada wojewoda, po zasięgnięciu opinii dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, wydał zgodę na zawieszenie oddziału w grudniu i styczniu. 

Bez przeszkód ma w tym czasie funkcjonować poradnia reumatologiczna. Nieprzerwanie działać będą również zlokalizowane w tym samym miejscu oddziały rehabilitacji i rehabilitacji neurologicznej.

Przed zawieszeniem oddziału pacjenci niewymagający dalszego leczenia w warunkach szpitalnych są sukcesywnie wypisywani. Nie ma konieczności przekazania żadnego z pacjentów do innego ośrodka.

Osoby, które spodziewały się przyjęcia do oddziału w grudniu lub styczniu, zgodnie z tzw. kolejką oczekujących, zostały poinformowane o konieczności przesunięcia planowanego terminu hospitalizacji.