Po dodatku węglowym przyszedł czas na składanie wniosków o dofinansowanie do pokrycia kosztów zakupu opału dla osób ogrzewających swoje domy i mieszkania innymi paliwami niż węgiel. Wnioski przyjmowane są w Szczecińskim Centrum Świadczeń. Na ogrzewanie można otrzymać nawet 3 tysiące złotych dotacji.

Dodatek przysługuje osobom, których głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo kocioł olejowy.

Świadczenie nie przysługuje osobom, których głównym źródłem ogrzewania jest gaz ziemny dostarczany z sieci. Dofinansowanie przysługuje osobom ogrzewającym domy gazem skroplonym, czyli takim gazem z butli. Najszybciej osoby dopytujące o szczegóły kojarzą to z mniejszymi miejscowościami i takimi dużymi białymi butlami stojącymi przy domach - mówi Maciej Homis ze Szczecińskiego Centrum Świadczeń.

Dodatek ma zróżnicowaną wysokość. 3000 złotych otrzymają osoby, gdy w ich przypadku głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego. 

1000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym.

500 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG.

2000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Wnioski można złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP po zatwierdzeniu ich podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Papierowe wnioski są przyjmowane w Szczecińskim Centrum Świadczeń. Termin ich składania upływa z końcem listopada.