Morskie Centrum Nauki w Szczecinie będzie pierwszym budynkiem w Polsce ogrzewanym i chłodzonym w nowatorskiej technologii. Wykorzysta ciepło odpadowe, wytwarzane przez pobliskie firmy podczas procesów produkcyjnych. Za miesiąc na szczecińskiej Łasztowni, ma zacząć działać sieć ciepłownicza piątej generacji.

W Szczecinie powstanie pierwsza w Polsce sieć ciepłownicza piątej generacji. Morskie Centrum Nauki im. Jerzego Stelmacha, będzie ogrzewane przy pomocy ciepła odpadowego. Trwa proces przyłączania MCN do sieci ciepłowniczej. Szczecińska Energetyka Cieplna rozpoczyna 19 września przygotowania do rozruchu technologicznego w Stacji Bilansującej Ciepło przy ul. Władysława IV. 

To jeden z etapów tworzenia inteligentnej, niskotemperaturowej sieci ciepłowniczej, która powstanie na Łasztowni. Pierwszym odbiorcą takiego ciepła będzie Morskie Centrum Nauki. 

Umowę na dostawę ciepła SEC i MCN podpisały w lipcu ubiegłego roku. Na Łasztowni powstanie inteligentny system ciepłowniczy oparty na ectogrid - sieci ciepłowniczej 5. generacji. W procesach produkcyjnych i usługowych występują duże ilości ciepła odpadowego, które można zagospodarować. Wykorzystanie takiego ciepła i energii ze źródeł odnawialnych wpływa na zmniejszenie emisji szkodliwych substancji oraz ciepła do atmosfery - mówi Jarosław Dobrzyński, rzecznik MCN.

W Polsce to pierwsze tego typu rozwiązanie, ale w Europie funkcjonują już obszary samowystarczalne energetycznie, oparte na technologii ectogrid. Na Łasztowni powstanie pierwsza w kraju infrastruktura dostarczająca ciepło i chłód jednocześnie. Technologia wykorzystuje mechanizm działania urządzeń chłodzących, pomp ciepła oraz sieci elektrycznych i ciepłowniczych, ale łączy je w innowacyjny sposób i efektywnie wykorzystuje w miejskiej sieci.

 

Czym jest technologia ectogrid


Ectogrid to zamknięta sieć o niskich temperaturach, umożliwiająca wymianę ciepła pomiędzy budynkami. Oprócz w pełni kontrolowanego i przez to oszczędnego dostarczania energii cieplnej i chłodniczej do sieci Stacja Bilansowania Ciepła,  ma możliwość magazynowania energii cieplnej i chłodu, co daje dodatkową oszczędność energii. Niższe temperatury pracy sieci ectogrid stwarzają możliwość wykorzystania w sposób efektywny odnawialnych źródeł energii i lokalnie występującego na Łasztowni ciepła odpadowego. 

Oddanie stacji do użytku nastąpi już w październiku.