Dodatkowe 25 mln zł z funduszy europejskich trafi na zrównoważony transport miejski w Szczecinie i Policach. Poinformowało o tym w sobotę Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało w sobotę, że Szczecin otrzyma 25 mln zł z dodatkowych środków Programu Infrastruktura i Środowisko na rozwój zrównoważonego transportu miejskiego. Inwestycje obejmują budowę i przebudowę torowisk tramwajowych, przebudowę zajezdni oraz zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego.

MFiPR wskazało, że z dodatkowej puli 25 mln zł dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego planowany jest m.in. zakup czterech autobusów hybrydowych dla Polic, sześciu autobusów elektrycznych i czterech dwukierunkowych tramwajów.

Tramwaje te będą obsługiwać linie, na których na końcu trasy nie przewidziano pętli. Pozwoli to na kursowanie pojazdu w obu kierunkach bez konieczności zawracania. Ponadto człon niskopodłogowy umożliwi wejście do wagonu bezpośrednio z poziomu peronu przystankowego oraz zapewni dogodną podróż osobom o ograniczonej możliwości poruszania się - wskazało MFiPR.

Nowy tabor i nowe połączenia mają przyczynić się m.in. do poprawy bezpieczeństwa czy ograniczenia negatywnego oddziaływania transportu na środowisko.