Zmiana w taryfach biletów kolejowych w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM). Jedną ze zmian jest wprowadzenie 30-dniowego "Metrobiletu". Zintegruje on ofertę Zarządu Transportu Metropolitalnego, Kolei Śląskich i Polregio na terenie GZM-u. Nowa taryfa biletowa zacznie obowiązywać od piątku 1 marca.

Umowę na tzw. Metrobilet władze GZM zawarły pod koniec grudnia ub. roku. Do tej pory metropolia miała porozumienie tylko z samorządowymi Kolejami Śląskimi.

Nowe taryfy w GZM

Zgodnie z informacją GZM m.in. od 1 marca 2024 roku, cena biletu 30-dniowego ważnego na terenie jednego miasta wynosić będzie 119 zł. Zmiana ceny wynika ze wzrostu m.in. cen energii i wynagrodzeń. Jednak dzięki porozumieniu podpisanemu z samorządem woj. śląskiego pasażerowie w cenie biletu zyskają możliwość poruszania się również koleją.

Zgodnie z nową ofertą Metrobilet 1 Miasto 30 da np. mieszkańcom Katowic, którzy dotąd płacili za podobny bilet (Strefa Katowice) 159 zł możliwość poruszania się wszystkimi środkami transportu również na obszarze takich miast jak Gliwice, Tychy, Mysłowice czy Dąbrowa Górnicza. Bilet na dwa sąsiadujące miasta będzie kosztował 149 zł (jak dotąd, z dodatkową możliwością wyboru kolei).

Nowością w taryfie będzie Metrobilet Obszarowy 30 za 189 zł, zastępujący dotychczasowe strefowe, "kolorowe" Metrobilety za 220 zł. Po stronie komunikacji ZTM bilet ten będzie uprawniał do podróżowania w ramach całej sieci. Po stronie kolei - na jego podstawie będzie można poruszać się na obszarze od trzech do sześciu graniczących kolejno ze sobą gmin.

Do tej pory poszczególne Metrobilety obowiązywały na ściśle określonym fragmencie sieci, np. miedzy Dąbrową Górniczą i Katowicami. Teraz możliwy będzie zakup tańszego biletu na dowolnych odcinkach, np. między Zabrzem a Sosnowcem, Chorzowem a Dąbrową Górniczą - według potrzeb pasażera, bez konieczności zakupu biletu na całą sieć kolejową.

Metrobilet Sieć 30 ważny na całej sieci w komunikacji miejskiej Transport GZM oraz na wszystkich liniach kolejowych Kolei Śląskich i Polregio na obszarze GZM kosztować będzie 249 zł. Dotychczasowy wspólny bilet 24h+Kolej pozostanie w tej samej cenie - 24 zł, natomiast zmieni się jego nazwa na Metrobilet 24h.

Więcej połączeń

Dzięki porozumieniu z Polregio na podstawie Metrobiletów będzie można korzystać z większej liczby połączeń. Prócz pociągów obsługiwanych przez tę spółkę między Katowicami a Sławkowem, będzie można od marca podróżować z Polregio między Gliwicami a Pyskowicami i gminą Rudziniec oraz między Katowicami i Mysłowicami, w pociągach jadących w kierunku Krakowa.

Do integracji zostanie włączony również fragment linii kolejowej S9 na odcinku Tarnowskie Góry - Pyrzowice lotnisko - Siewierza, przebiegający przez Miasteczko Śląskie.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami przedstawicieli GZM 2024 roku, Metrobilet będzie traktowany jako pilotaż rozwiązania integracyjnego, jednocześnie mają trwać rozmowy o kolejnych rodzajach biletów.