Insp. Artur Bednarek został pierwszym zastępcą komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach. Na pozostałych zastępców zostali powołani insp. Jacek Stelmach – który będzie odpowiadał za pion prewencji oraz mł. insp. Radosław Kacprzak, nadzorujący pion kryminalny.

Uroczystość objęcia stanowisk zastępców komendanta śląskiego, największego w kraju garnizonu, odbyła się w komendzie wojewódzkiej w Katowicach. To kolejne zmiany w kierownictwie śląskiej policji po powołaniu nowego komendanta wojewódzkiego - kilka tygodni temu został nim insp. Tomasz Michułka. W ceremonii, poza kierownictwem garnizonu, uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz i związków zawodowych.

Na wniosek insp. Michułki pełniący obowiązki komendanta głównego policji insp. Marek Boroń powierzył pełnienie obowiązków trzem oficerom na stanowiskach I zastępcy i zastępców szefa śląskiego garnizonu. Rozkazy personalne odczytał naczelnik Wydziału Kadr KWP w Katowicach młodszy inspektor Sławomir Zynek, a wręczył je komendant wojewódzki.

Insp. Bednarek - dotychczasowy zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach - objął stanowisko pierwszego zastępcy, nadzorującego pion logistyczny. Bednarek jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę w policji rozpoczął w 1991 r. w Lublińcu. Podczas swojej kariery był m.in. komendantem komisariatu w Herbach, szefem częstochowskiej komendy i zastępcą komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach. W 2019 r. został delegowany do pełnienia obowiązków zastępcy komendanta śląskiej policji.

Insp. Stelmach, który dotychczas był komendantem powiatowym policji w Cieszynie, został powołany na stanowisko zastępcy komendanta wojewódzkiego nadzorującego pion prewencji. Jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wyższej Szkoty Policji w Szczytnie. W policji służy od 1992 r. Pracę zaczynał komisariacie w Wiśle, później był m.in. komendantem komisariatów w Strumieniu, Skoczowie i Zebrzydowicach oraz zastępcą komendanta miejskiego w Żorach.

Za pion kryminalny będzie odpowiadał mł. insp. Kacprzak - dotychczasowy naczelnik Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach - który pracę w policji rozpoczynał w 2006 r. Kacprzak jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służył m.in. w Jastrzębiu-Zdroju, w Wodzisławiu Śląskim, a następnie został awansowany do komendy wojewódzkiej w Katowicach, gdzie zajmował stanowisko zastępcy naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu. Od 2017 r. był szefem Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach.